NAUJIENOS

KRISTAUS PAAUKOJIMAS – GRABNYČIOS

Pirmasis skaitinys (Mal 3, 1–4)

    Viešpats Dievas sako:
    „Štai siunčiu savo pasiuntinį, ir jis praskins man kelią Ir greitai ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate“
    „Štai jis ateina!“, – sako galybių Viešpats Kas gi ištvers, kai jis pasirodys? Juk jis tarsi lydytojo ugnis, tarsi skalbėjų šarmas Jis sėsis lydyti ir valyti sidabro: jisai apvalys Levio sūnus, išgrynins juos tartum auksą ir sidabrą Tuomet jie tinkamai aukos Viešpačiui atnašas Tuomet maloni…

skaityti toliau...
2023.02.2

KRISTAUS KRIKŠTAS IR ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Minint Jėzaus krikšto šventę, ne visuomet pavyksta tinkamai suprasti jos esmę Kai kas klausia: Kodėl Jėzui reikėjo krikšty­tis? Juk jis, kaip Dievas, neturėjo nė vienos nuodėmės, kurią būtų reikėję atleisti…

      Norint teisingai suvokti šį nepaprastą įvykį, kai Išganyto­jas buvo pristatytas žmonėms ir pradėjo savo mokymą žemėje, reiktų atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie, atrodytų, nėra patys svarbiausi evangeliniame aprašyme: žmonių buvimą krikšto metu ir besimeldžian­tį Jėzų

      Apie žmones trumpoje ištraukoje Lukas kalba net du kartus:

      Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir…

skaityti toliau...
2023.01.4

MIRĖ POPIEŽIUS EMERITAS BENEDIKTAS XVI

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“, – rašo Šv Paulius Tapdamas žmogumi Dievas nusileido iš dangaus aukštybių, bet gimė Dievas pasirinko tokį atėjimo į pasaulį būdą, nes jis gerbia žmogaus laisvę, sakė popiežius Pranciškus paskutinės metų dienos vakarą Šv Petro bazilikoje vadovaudamas sausio 1-ąją švenčiamos Švč Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos – iškilmės pirmiesiems mišparams

 

Pasak Pranciškaus, būtent iš šio Dievo veikimo stiliaus, iš tokio santykio su mumis, kyla visos žmogiškosios dorybės, kurios įgalina mus oriai…

skaityti toliau...
2023.01.4

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Evangelija     Mt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas Tie jam atsakė: „Judėjos Betliejuje, nes pranašas…

skaityti toliau...
2023.01.3

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA…

2023 m sausio 1 – oji

 

I SEKMADIENIS PO ŠV KALĖDŲ, IŠKILMĖ

 

Šv Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:  900 val ir 1030 val

 

Šiandien švenčiame:

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĘ

 

Dieve, nekalta Švenčiausiosios Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius

 

Viešpaties Gimimo aštuntoji diena ir pagal…

skaityti toliau...
2022.12.30

2022 – 2023

Brangieji,

Baigdami šiuos 2022 metus, giedodami padėkos himną ,,Te Deum glaudamus“, dėkojame Dievui už visas malonės ir sudedame savo viltis ir pasitikėjimą į Gerojo Dievo rankas ir ateinančiais 2023 metais

 ,,KALĖDŲ STEBUKLAS CHERSONE NESPROGO Į BAŽNYČIĄ PATAIKIUSIOS RAKETOS

Gruodžio 23 d dvi rusų raketos pataikė į Chersono katalikų bažnyčią, bet nė viena nesprogo Apie tai pranešė Odesos – Simferopolio lotynų apeigų katalikų vyskupas Stanislavas Šyrokoradiukas  Chersonas priklauso jo vadovaujamai vyskupijai

 

Vyskupas pasakojo, kad tai įvyko per pasirengimus Kalėdoms Keletas žmonių – du kunigai,…

skaityti toliau...
2022.12.30

ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS

Evangelija     Mt 2, 13–15 19–23

Imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne Viešpaties angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą Ten jis prabuvo iki Erodo mirties Tuo būdu išsipildė Viešpaties žodžiai, pasakyti pranašo lūpomis: „Iš Egipto pašaukiau savo…

skaityti toliau...
2022.12.30

KRISTAUS GIMIMAS (ŠV. KALĖDOS)

Popiežiaus Pranciškaus Šv Kalėdų nakties homilija: „Kad būčiau tavo Dievas, tapau tavo broliu“

 

„Naktyje sužimba šviesa Pasirodo angelas, Viešpaties šlovė apgaubia piemenis ir pagaliau ateina šimtmečius laukta žinia: „Šiandien jums gimė Išganytojas Jis yra Viešpats Mesijas“ (Lk 2, 11)“, – evangelisto Luko žodžiais Šv Kalėdų vigilijos Mišių homiliją Šv Petro bazilikoje pradėjo popiežius Pranciškus

Po to angelas piemenims nurodo itin stebinančias aplinkybes, kaip rasti ir atpažinti į žemę atėjusį Dievą: „štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“ Štai…

skaityti toliau...
2022.12.21

KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA

Kūčios – Kristaus gimimo išvakarės

Pirmųjų amžių krikščionys turėjo paprotį kiekvieną didesnę religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą prieš tai trunkančiu budėjimu su Šv Mišiomis – vigilija Kalėdų išvakarių vigilija Lietuvoje vadinama Kūčiomis Paprotys budėti ir per naktį melstis jau išnykęs, tačiau lietuviai, kaip jokia kita krikščioniška tauta, turi sukūrę ir išsaugoję daugelį kitų Kūčių papročių Šiandieninės Kūčios – tai iškilminga vakarienė, kurios kilmė aiškinama įvairiai

Lietuva (panašiai ir Latvija bei Lenkija) turi nuostabiai gražų paprotį Viešpaties Jėzaus, kurį krikščionys…

skaityti toliau...
2022.12.20

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt