Santuoka

Ką daryti sužadėtiniams, norintiems tuoktis Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje?

Norintieji tuoktis turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko Kuršėnų bažnyčios
raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki numatytos
jungtuvių datos.

Kokių dokumentų reikia, kada ir kur juos pristatyti?
– Krikšto liudijimo (išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas).
– Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs bažnytinės santuokos
(laisvos formos pažyma). Jis išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas.
– Leidimo susituokti už parapijos ribų, jeigu nesate mūsų parapijietis (šį išduoda
parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). mūsų parapijos ribos
– Pažymos iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai
kursus.
– Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai,
išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra
turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos
galima sužinoti bažnyčios raštinėje.
– Būtina žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt