Krikštas

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės ir mirusio bei prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.
Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.
Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.
Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.
Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną – malonę. Tai skaistumo, šventumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.
Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų – mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku.
Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:
Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.
Tai galima padaryti bažnyčios raštinėje, kartu pateikiant duomenis apie vaiką, tėvus, krikštatėvius. Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.
Vyresnių nei 7 m. amžiaus vaikų ir paauglių krikštas:
Vyresni nei 7 m. amžiaus vaikai ir paaugliai krikštui rengiami.
Užsiregistruoti galima  parapijos raštinėje jos darbo metu.
Kas gali būti krikšto tėvais:

  • tik katalikai;
  •  ne jaunesni negu 16 metų;
  •  jeigu yra susituokę, turi būti susituokę bažnyčioje;
  •  priėmę Sutvirtinimo sakramentą.

Krikšto apeigoms turėkite:

  • krikšto žvakę;
  • baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).

Suaugusieji krikštui ruošiami.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt