LITURGINIŲ  METŲ  KALENDORIUS

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje Kristus yra istorinė asmenybė, jo darbai taip pat istoriniai Bažnyčios uždavinys – palaikyti tikinčiųjų širdyse gyvas Kristaus gyvenimo paslaptis Liturginiai metai neturi aiškios…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

GAVĖNIA 

2017 m

 

Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės
Pelenų trečiadieniu kovo 1 d ir pasibaigs Didžiąja Savaite ir Šv Velykomis,
kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 16 d

 

GAVĖNIOS LAIKOTARPIS

Gavėnia, tai 40 dienų pasirengimo Šv Velykoms laikotarpis prisimenant savo Krikštą bei atgailaujant, tai tarsi Bažnyčios kelionė į šventąją Velykų viršūnę Tai ypatingas atgailos ir pasiruošimo atnaujinti…

skaityti toliau...

 

GAVĖNIOS  ŠV REKOLEKCIJOS

Kovo 25 – 26 d

 Pasak Šv Jono, tikėjimo į Jėzų išpažinimas yra kriterijus, pagal kurį atpažįstame,
kad mus tikrai įkvepia Šventoji Dvasia
 „Kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus, yra iš Dievo,
 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta, nėra iš Dievo“ (1 Jn 4,2-3)

()

skaityti toliau...

 

ŠV JUOZAPAS, ŠVČ MERGELĖS MARIJOS

SUŽADĖTINIS

 

        Iš evangelijų žinome, kad  Šv Juozapas kilęs  iš Dovydo giminės (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38) ir gyveno Nazarete Neabijotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus Šv Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV s, Šv Sabo vienuolyne…

skaityti toliau...

 

 

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Kovo  11-oji

 

Jėzus kalbėjo:

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo

O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate?…

skaityti toliau...

ŠV KAZIMIERAS

Kovo 4 d (Iškilmė)

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO

LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS 

 

„Ne jūs mane išrinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,

kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15,16)

 

Kazimieras (1458-1484) – karalaitis, Lietuvos globėjas Kazimieras yra kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia XIII a; Jogailos anūkas Kazimiero…

skaityti toliau...

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 415 81539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt