[advps-slideshow optset="1"]

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2022 – 2023

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasidėjo būtent advento metu, tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių metų Sekmadieniniai ir šventadieniai skaitiniai yra iš ciklo…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

PARAPIJOS GARBINGI JUBILIEJAI

Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo parapijai labai reikšmingi šie 2023  metai

      Šiais metais švenčiant Viešpaties metus, minėsime ir Šv Jono Krikštytojo parapijos garbingus Jubiliejus, tai nuo

                               PARAPIJOS  ĮKŪRIMO  (1523 – 2023)  –  500 metų  ir

                               BAŽNYČIOS PASTATYMO  (1933 – 2023)  –  90 metų

      Bažnyčia buvo pakonsekruota (pašventinta) 1933 m rugsėjo 29 d per Šv arkangelo Mykolo šventę 

      Iškilmingas Šv Mišias (1030 val)  aukos  J…

skaityti toliau...

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA SOPULINGOJI

Vainikėlis („Karunka“)

 

JEI MARIJĄ MYLIME TIKRAI, * josios atminimą gerbkim kaip vaikai, * prisiminkim Motinos skausmus, * žvelkim į šventuosius jos Širdies džiaugsmus
2 Pirmas peilis smigo jai giliai * ir nekaltą Širdį žeidė sopuliai, * kai pamatė Jėzų suimtą * ir teisman tą tamsią naktį vedamą
3 Antras peilis vėrė skaudžiai ją, * kai regėjo Sūnų žiauriai plakamą; * trečias – kai vainiką dėjo jam * ir…

skaityti toliau...

ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

Malda prie Šv Kryžiaus

 

O Šventasis Kryžiau, gėrio sėkla,

Sandora tarp žemės ir dangaus

Leisk pamilti Tave,

Išgelbėjusį mus nuo pikto, išpirkusį iš vergystės

 

O Šventasis Kryžiau, gelbėk savo vaikus,

Jėzų laikęs švelnus šventasis medi
Visas pasaulis giesmėmis aukština Tavo grožį,
Vieninteli mano Išganytojo drauge

 

O Šventasis Kryžiau, Tu mūsų gyvenimas

Tu šlovės sostas, kur mirė Karalius

Visas pasaulis trokšta Tave pagerbti

Mūsų išganyme, mano vienintele meile

 

O Šventasis Kryžiau,

Ant Tavęs suskambės Jėzaus pradėta pergalės giesmė

Per Tave visa atlikta Ir…

skaityti toliau...

ŠIAULIUOSE IR LIETUVOJE 30 METŲ JUBILIEJUS…

Popiežius JONAS PAULIUS II

Prieš maldą „Viešpaties Angelas“

Vilnius, 1993 m rugsėjo 5 d (sekmadienis)

Angelus Domini!
Brangūs Broliai ir Seserys!

  1. Šiandien pirmą kartą Romos vyskupas įprastinei „Viešpaties Angelo“ maldai kviečia iš vieno Baltijos šalies miesto – Lietuvos sostinės Vilniaus Čia atvyko į savo apaštalinę kelionę – aplankyti kilnių ir senų tautų, išgyvenusių sunkų savo istorijos tarpsnį

Po pusę amžiaus trukusios politinės ir kultūrinės priespaudos, kai skaudžiai buvo laužoma netgi svarbiausia žmogaus teisė pažinti…

skaityti toliau...

XXI TARPTAUTINIS PILIGRIMINIS ŽYGIS… 2023

Kryžiaus kelias „Eime!”

 

VIEŠPATS dar nepradėjo savo kruvinos Kančios JIS dar yra Gerasis Ganytojas JIS rūpinasi savaisiais Nė vienas JAM nėra per menkas „Ir jeigu tu toli pabėgsi, AŠ eisiu tavęs ieškoti Ir jeigu tu giliai įkrisi, AŠ tave ištrauksiu Ir jeigu tavo nuodėmės būtų raudonos kaip purpuras, AŠ jas vėl išbalinsiu Ir jei tavo širdį suspaudė sielvartas, AŠ tave pašauksiu – ir tavo širdis šokinės, nes ji priklauso MAN”

 

Pirmoji…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt