LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 

2018  –  2019

                                                    (

,,Ateikite pas mane visi, kurie…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

GEGUŽĖ – ŠVČ MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

 Švč Mergelei Marijai

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai Tas metų laikas, kai…

skaityti toliau...

VIEŠPATIES  PRISIKĖLIMAS

ŠV VELYKOS

2019 m balandžio 21 d

Tegul Velykinis džiaugsmas spindi Jumyse ir ramybė širdyje

800 val  –  Prisikėlimo Šv Mišios, procesija

Sekančios Šv Mišios aukojamos 1030 val

2-OJI  ŠV VELYKŲ DIENA

Balandžio 22 d

Šv Mišios aukojamos 1030…

skaityti toliau...

DIDŽIOSIOS  SAVAITĖS

PAMALDŲ  TVARKA 

2019 m 

Balandžio 15 d  –  DIDYSIS PIRMADIENIS

Šv Mišios aukojamos  900 val

 Balandžio 16 d  –  DIDYSIS ANTRADIENIS

Šv Mišios aukojamos  900 val

  Balandžio 17 d  –  DIDYSIS TREČIADIENIS

Šv Mišios aukojamos  1700 val

_____

Balandžio 18 d –  DIDYSIS KETVIRTADIENIS

1100 val J E Šiaulių…

skaityti toliau...

VIEŠPATIES  KANČIOS  SEKMADIENIS

 V E R B O S

 

2019 m balandžio 14 d

 

Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka

 900, 1030 ir 1200 val

Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv Mišias

Prieš Sumos Šv Mišių procesija

 

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, kurios paskutinėmis dienomis – ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Bažnyčia minės…

skaityti toliau...

„ Prašykite, ir gausite Ieškokite, ir rasite

Belskite, ir jums bus atidaryta“  (Mt 7, 7–12)

GAVĖNIOS  ŠV REKOLEKCIJOS

2019 m balandžio 7 d

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Šv Mišios aukojamos 9001030  ir 1200 val

Šv Rekolekcijų vedėjas

pranciškonas brolis kunigas

Severin Armin Holocher OFM

 

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt