2018 LITURGINIŲ  METŲ  KALENDORIUS

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje Kristus yra istorinė asmenybė, jo darbai taip pat istoriniai Bažnyčios uždavinys – palaikyti tikinčiųjų širdyse gyvas Kristaus gyvenimo paslaptis Liturginiai metai neturi…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

GEGUŽĖ – ŠVČ MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

 

Pavasario žalio takais vėl  žengi * 
žiedais vainikuota, didinga, žavi, *
per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * 
eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus

Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * 
pavasario saulės auksiniam tvane *
su vyturio giesme, melsva žibute, * 
pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

Kaip gera, Marija,…

skaityti toliau...

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

ŠV VĖLYKOS

Balandžio 1 d

800 val – Prisikėlimo Šv Mišios, procesija

Sekančios Šv Mišios aukojamos: 1030 val ir 1200 val

2-OJI ŠV VĖLYKŲ DIENA

Balandžio 2 d

Šv Mišios aukojamos 1030 val

 

 

 

Su  Šv Velykomis!

Šviesaus, gaivaus…

skaityti toliau...

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

PAMALDŲ TVARKA

Kovo 26 d – DIDYSIS PIRMADIENIS
Šv Mišios aukojamos 900 val

Kovo 27 d – DIDYSIS ANTRADIENIS
Šv Mišios aukojamos 900 val

Kovo 28 d – DIDYSIS TREČIADIENIS
Šv Mišios aukojamos 1800 val
_______
Kovo 29 d – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

1100 val J E Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis su Šiaulių…

skaityti toliau...

 

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VERBOS

2018 m kovo 25 d
Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
900, 1030 ir 1200 val
Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv Mišias
Prieš Sumos Šv Mišių procesija

 

 

skaityti toliau...

GAVĖNIOS ŠV REKOLEKCIJOS

Kovo 4 d 

,,Prašykite, ir jums bus duota,

                    Ieškokite, ir rasite,

Belskite ir bus jums atidaryta

(Mt 7,7)

 

 

 

 

Gavėnios Šv Rekolekcijos kovo 4 d:  9001030  ir 1200 val 

Šv Rekolekcijas veda  Br Vincentas Tamošauskas OFM Cap

 

 

skaityti toliau...

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt