[advps-slideshow optset="1"]

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes…

skaityti toliau...

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2022 – 2023

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasidėjo būtent advento metu, tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių metų Sekmadieniniai ir šventadieniai skaitiniai yra iš ciklo…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

BIRŽELINĖS PAMALDOS

ŠVENTAS  DIEVE

  1. ŠVENTAS DIEVE, * šventas galingasis, * šventas amžinasis,

    * pasigailėk mūsų!
2  Nuo maro, bado, ugnies ir karo

     * gelbėk mus, Viešpatie!
3  Nuo staigios ir netikėtos mirties

     * saugok mus, Viešpatie!
4  Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
5  Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!
6  Mūsų Tėvynę krikščioniškoje doroje išlaikyti teikis,

     * meldžiam Tave, Viešpatie!

skaityti toliau...

TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

Vaikų žemė

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams

Mes gi esam tie, kurie jų laukia,
laukdavo ir lauks visais laikais
Tik su jais mes esame suaugę,
o vieni mes irgi kaip vaikai

 

Autorius: Justinas Marcinkevičius

~~~~~~~

 

BIRŽELIO 1-OJI – TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA

 

Daugybė…

skaityti toliau...

MOTINOS DIENA

MARIJA, MOTINA BRANGI, * palaiminta dangaus! * Kas mels Tave su viltimi, * gailestingumo gaus
Maloninga ir skaisti, grožio nuostabaus, * pas save visus kvieti, Motina dangaus!
2 O Motina, užtarki mus! * Neleiski niekados, * kad nepaguostas būt žmogus, * kurio klausei maldos – Maloninga ir skaisti
3 Kaip gailestinga ir gera, * o Motin, melsk už mus, * kol vaiko širdimi Tave * pamils…

skaityti toliau...

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

PAVASARIO ŽALIO TAKAIS VĖL ŽENGI * žiedais vainikuota, didinga, žavi, * per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus

2 Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * pavasario saulės auksiniam tvane * su vyturio giesme, melsva žibute, * pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

3 Kaip gera, Marija, mums šiais vakarais * suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais, * tarp mirgančių žvakių, kvapių smilkalų, * aukot Tau ugningą jaunystę…

skaityti toliau...

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt