[advps-slideshow optset="1"]

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes…

skaityti toliau...

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2022 – 2023

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasidėjo būtent advento metu, tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių metų Sekmadieniniai ir šventadieniai skaitiniai yra iš ciklo…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

PELENŲ DIENA – PELENŲ TREČIADIENIS

Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi

(plg Pr 3,19)

 

Pelenų dieną, prasideda Gavėnia – septynių savaičių (40-ies dienų) didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę – Šv Velykas (2023 – 04 – 09)

 

Įžengsime į Gavėnios – Kristaus kančios ir mirties apmąstymo laiką Tai ypatinga dvasinė kelionė, kurios metu prisimename Dievo gailestingumą ir Jo begalinę meilę žmonėms, tai 40 dienų pasirengimo                           Šv Velykoms laikotarpis

Pelenų dienos atsiradimo istorija

Pelenų…

skaityti toliau...

KRISTAUS PAAUKOJIMAS – GRABNYČIOS

Pirmasis skaitinys (Mal 3, 1–4)

    Viešpats Dievas sako:
    „Štai siunčiu savo pasiuntinį, ir jis praskins man kelią Ir greitai ateis į savo šventyklą valdovas, kurio jums reikia, sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate“
    „Štai jis ateina!“, – sako galybių Viešpats Kas gi ištvers, kai jis pasirodys? Juk jis tarsi lydytojo ugnis, tarsi skalbėjų šarmas Jis sėsis lydyti ir valyti sidabro: jisai apvalys Levio sūnus, išgrynins juos tartum auksą…

skaityti toliau...

KRISTAUS KRIKŠTAS IR ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Minint Jėzaus krikšto šventę, ne visuomet pavyksta tinkamai suprasti jos esmę Kai kas klausia: Kodėl Jėzui reikėjo krikšty­tis? Juk jis, kaip Dievas, neturėjo nė vienos nuodėmės, kurią būtų reikėję atleisti…

      Norint teisingai suvokti šį nepaprastą įvykį, kai Išganyto­jas buvo pristatytas žmonėms ir pradėjo savo mokymą žemėje, reiktų atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie, atrodytų, nėra patys svarbiausi evangeliniame aprašyme: žmonių buvimą krikšto metu ir besimeldžian­tį Jėzų

      Apie žmones trumpoje…

skaityti toliau...

MIRĖ POPIEŽIUS EMERITAS BENEDIKTAS XVI

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“, – rašo Šv Paulius Tapdamas žmogumi Dievas nusileido iš dangaus aukštybių, bet gimė Dievas pasirinko tokį atėjimo į pasaulį būdą, nes jis gerbia žmogaus laisvę, sakė popiežius Pranciškus paskutinės metų dienos vakarą Šv Petro bazilikoje vadovaudamas sausio 1-ąją švenčiamos Švč Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos – iškilmės pirmiesiems mišparams

 

Pasak Pranciškaus, būtent iš šio Dievo veikimo stiliaus, iš tokio santykio…

skaityti toliau...

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Evangelija     Mt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt