LITURGINIŲ  METŲ  KALENDORIUS

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje Kristus yra istorinė asmenybė, jo darbai taip pat istoriniai Bažnyčios uždavinys – palaikyti tikinčiųjų širdyse gyvas Kristaus gyvenimo paslaptis Liturginiai metai neturi aiškios…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

LAPKRIČIO  2 – oji (KETVIRTADIENIS)

VĖLINĖS

(MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA)

Nuo lapkričio 1-sios prasideda Vėlinių aštuondienis (Vėlinių oktava) ir baigsis lapkričio 8 d

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

  • Vėlinių dieną (lapkričio 2 d) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų“…
skaityti toliau...

LAPKRIČIO 1-oji  (Trečiadienis)

VISŲ  ŠVENTŲJŲ  IŠKILMĖ

Visų Šventųjų iškilmė Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama

Visų šventųjų diena – yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti…

skaityti toliau...

 

ATEIK PAS MANE  IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

(plg Mt 11,28)

(Giesmė „Būk ramus„)

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’ Mano…

skaityti toliau...

 

ŠV JONO KRIKŠTYTOJO

ATLAIDAI

Birželio 25 d (Sekmadienis)

ŠV MIŠIOS AUKOJAMOS

900 val ir 1030 val (Suma)

Po Sumos Šv Mišių atliekama procesija ir

iškilmingas palaiminimas

 

 

skaityti toliau...

 

ŠV JONO KRIKŠTYTOJO  GIMIMAS

 „Jis vadinsis Jonas“  Lk 1, 57–66 80

 

 

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju

Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“

Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi…

skaityti toliau...

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt