LITURGINIŲ  METŲ  KALENDORIUS

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje Kristus yra istorinė asmenybė, jo darbai taip pat istoriniai Bažnyčios uždavinys – palaikyti tikinčiųjų širdyse gyvas Kristaus gyvenimo paslaptis Liturginiai metai neturi aiškios…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

 

ATVELYKIS

II VELYKŲ SEKMADIENIS

DIEVO GAILESTINGUMO   

Balandžio  23 d

  Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:

900 val, 1030 val ir 1200 val

 

 

 

 

 

 

skaityti toliau...

 

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

(Šv Velykos)

Balandžio 16 d

 

 

800 val  –  Prisikėlimo procesija, Šv Mišios

 Kitos Šv Mišios aukojamos:

1030 val ir 1200 val

 

 

skaityti toliau...

GAVĖNIA 

2017 m

 

Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės
Pelenų trečiadieniu kovo 1 d ir pasibaigs Didžiąja Savaite ir Šv Velykomis,
kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 16 d

 

GAVĖNIOS LAIKOTARPIS

Gavėnia, tai 40 dienų pasirengimo Šv Velykoms laikotarpis prisimenant savo Krikštą bei atgailaujant, tai tarsi Bažnyčios kelionė į šventąją Velykų viršūnę Tai ypatingas atgailos ir pasiruošimo atnaujinti…

skaityti toliau...

 

 

 DIDŽIOSIOS  SAVAITĖS

PAMALDŲ  TVARKA

Balandžio 10 d  –  DIDYSIS  PIRMADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1800 val
Balandžio 11 d  –  DIDYSIS  ANTRADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1800 val
Balandžio 12 d  –  DIDYSIS  TREČIADIENIS
Šv Mišios aukojamos  1800 val

 

 

DIDYSIS  VELYKINIS  TRIDIENIS

 

,,Kristus…

skaityti toliau...

 

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VERBOS

 

2017 m balandžio 9 d

Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka

 900, 1030 ir 12,00 val

 

Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv Mišias

Prieš Sumos Šv Mišių procesija

 

           Verbų sekmadienis – tai tarsi platūs vartai, pro kuriuos įeiname į…

skaityti toliau...

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 415 81539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt