[advps-slideshow optset="1"]

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes…

skaityti toliau...

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2021 – 2022

„MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS!“

 

       Viešpats ateina į mūsų gyvenimą, ten, kur mus pašaukė gyvenimo kelionei Patikėkite gyvenimą Dievui Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsivertų ir gautų nuodėmių atleidimą Atleidimas reiškia, kad galime būti tikri,…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Nuo VII-VIII a Rytuose, likus lygiai devyniems mėnesiams iki Gimimo šventės (rugsėjo 8 d), buvo švenčiama Marijos ,,pradėjimo“ šventė Nuo XI a ši šventė pradėta švęsti Vakaruose ir tapo Advento-Kalėdų laikotarpio dalimi, sujungta su Mesijo laukimu ir Kristaus šlovingu sugrįžimu, taip pat atmenant ir jo Motiną Todėl pastarasis liturginis laikas turi būti skirtinas ir Viešpaties Motinos kultui (plg Paulius VI, Marialis cultus, 4) Marija yra visiškai šventa ir jokios…

skaityti toliau...

II ADVENTO SEKMADIENIS

Klestės jo dienomis teisingumas,
gražiausia ramybė per amžius

O Dieve, savo išmintį duoki valdovui,

tam sūnui karaliaus įdiek teisingumą,
kad jis valdytų savo tautą kaip dera,
būtų teisingas tavo vargdieniams –

Klestės jo dienomis teisingumas,

gražiausia ramybė – kol švies padangėj mėnulis
Jis viešpataus nuo Jūros lig Jūros,
nuo Upės ligi žemės skritulio krašto –

Jis juk vaduos pagalbos maldaujantį vargšą,

tą nelaimingą, kuriam nepadeda niekas
Jis gailės vargšo, beturčio
ir savo…

skaityti toliau...

TEDŽIŪGAUJA IŠTIKIMIEJI, GARBĘ PASIEKĘ

 

,,Tedžiūgauja ištikimieji, garbę pasiekę“ ( Ps 149,5)

Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje

2022 m gruodžio 1 d, ketvirtadienį, 1630 val

vyks 

istoriko, rašytojo, visuomenininko Jono Kiriliausko parašytos knygos

KANAUNINKAS VACLOVAS DAMBRAUSKAS (1878 – 1941) pristatymas:

 

Maloniai kviečiame  į knygos pristatymą ir bus galima įsigyti išleistą…

skaityti toliau...

I ADVENTO SEKMADIENIS

Evangelija     Lk 21, 25–28, 34–36

Jūsų išvadavimas arti
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką

Jėzus pasakė savo mokiniams: „Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo Žmonės eis iš proto, bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe Tiems reiškiniams prasidėjus, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes…

skaityti toliau...

ADVENTAS

Pirmuoju Advento sekmadieniu prasideda liturginiai krikščioniškieji metai

       Šios keturios pasiruošimo Kalėdoms savaitės ilgą laiką neturėjo tik joms būdingų bruožų Lyginant su Velykomis ir Gavėnia daugiausia dėmesio kreipėme į atgailos būtinumą, kol galiausiai kažkas Adventą net pavadino „Kalėdine Gavėnia“

      Tikriausia, reiktų apvalyti Adventą nuo gavėniškos nuotaikos, uždengiančios džiugaus laukimo, vilties, giedros nuotaikos jausmus, be abejo, drauge neužmirštant apmąstymo, maldos ir vidinio apsivalymo

      Sakyčiau, svarbiausia, kuo privalo šiuo laikotarpiu persiimti krikščionis,…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt