[advps-slideshow optset="1"]

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2023 – 2024

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasideda būtent Advento metu (Šiais metais Adventas prasideda nuo gruodžio 3 d), tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

ŠV. KAZIMIERAS

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS

2024 m kovo 4 d, pirmadienis, iškilmės

Šv Mišios aukojamos
1000 val

Šv Kazimieras – šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1602 m paskelbtas šventuoju

Atminimo diena – kovo 4 d

 

 

Garsiame „Trirankio Kazimiero“ paveiksle (tapytas…

skaityti toliau...

GAVĖNIA – 2024

Posmelis prieš Evangeliją     Mt 4, 4b

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų

Evangelija     Mk 1, 12–15

Jis buvo šėtono gundomas, ir angelai jam tarnavo
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų
Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų ir buvo šėtono gundomas, buvojo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir…

skaityti toliau...

PELENŲ TREČIADIENIS

Evangelija     Mt 6, 1–6 16–18

Tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzus bylojo savo mokiniams: „Venkite daryti savo geruosius darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, kitaip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje Todėl, dalydamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį Kai tu daliji išmaldą, tenežino tavo kairė, ką…

skaityti toliau...

XXXII PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui
Tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos“

2024 m vasario 11 d, VI EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

     Šv Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

     900 val  ir 1030 val 

   Bus teikiamas Ligonių Sakramentas

    Atraskime galimybę ligoniams atvykti į bažnyčią

 

Kaip…

skaityti toliau...

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

Evangelija pagal Luką  Lk 9

Jėzaus sekimas

Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?! Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt