2018 LITURGINIŲ  METŲ  KALENDORIUS

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje Kristus yra istorinė asmenybė, jo darbai taip pat istoriniai Bažnyčios uždavinys – palaikyti tikinčiųjų širdyse gyvas Kristaus gyvenimo paslaptis Liturginiai metai neturi…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

POPIEŽIUS  PRANCIŠKUS LIETUVOJE

2018 m rugsėjo 22 – 23 d

 

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią

 

skaityti toliau...

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS

 BELAUKIANT

 

2018 m rugsėjo 14 d 1800 val,  penktadienį, maloniai kviečiami

 į Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo šventovę

 

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras dalyvauja Lietuvos muzikų rėmimo fondo (žiūrėti) organizuojamame KONCERTŲ CIKLE „Mūsų miesteliai“ MUSICA SACRA, kuris vyksta…

skaityti toliau...

ARTĖJA ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS

palaiminimą mūsų kraštui (žiūrėti) (daugiau…)

skaityti toliau...

RENGINIS  SKIRTAS

JUODOJO  KASPINO  IR  BALTIJOS  KELIO  DIENAI

 

2018 m rugpjūčio 23 d, ketvirtadienį,

maloniai kviečiami į šį renginį!

Parapijiečių dėmesiui!

900 val Šv Mišių nebus

 

2017 m rugpjūčio 23 d aukojamų Šv Mišių akimirkos:

skaityti toliau...

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ
2018 m rugpjūčio 15 d, trečiadienis
ŽOLINĖ

 

 

          Švč Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII  iškilmingai 1950 m paskelbė dogma, t y visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa

Šv Mišios aukojamos…

skaityti toliau...

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt