[advps-slideshow optset="1"]

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes…

skaityti toliau...

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2021 – 2022

„MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS!“

 

       Viešpats ateina į mūsų gyvenimą, ten, kur mus pašaukė gyvenimo kelionei Patikėkite gyvenimą Dievui Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsivertų ir gautų nuodėmių atleidimą Atleidimas reiškia, kad galime būti tikri,…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

MALONĖ TELYDI JŪS VISUS…

Kreipiuosi  į geros valios žmones, buvusius ir esamus kuršėniečius bei verslininkus, ir kviečiu VISUS į pagalbą atnaujinti šią didingą A†A kunigo klebono kanauninko kankinio Vaclovo Dambrausko rūpesčiu pastatytą šventovę Tai mūsų visų dvasinis bei istorinis turtas

     Nuoširdžiai dėkoju Tiems, kurie jau savo auka prisidėjo prie šių darbų

     Tikiuosi, kad  susitelkus mūsų bendruomenei, su Dievo palaima sugebėsime įveikti visus  sunkumus ir kartu švęsti didingus savo parapijos Jubiliejus

     Mielieji, su užsidegimu…

skaityti toliau...

PARAPIJIEČIŲ DĖMESIUI DĖL ŠV. MIŠIŲ

Šiuo metu Kuršėnų Šv Jono Krikštytojo bažnyčioje vyksta remonto darbai

Šv Mišios aukojamos (Bažnyčioje):

Šeštadieniais 1030 val

Sekmadieniais 900 val ir 1030 val

 

Šiokiadieniais (Nuo pirmadienio iki penktadienio prie Liurdo arba Parapijos namuose) aukojamos tik laidotuvių Šv Mišios

 

Pagarbiai

Parapijos klebonas

Mob tel Nr: 8 612 93085

 

skaityti toliau...

„Jo vardas – Jonas“

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju 
Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“ 
      Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“ Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį 
      Šis, pareikalavęs rašomosios…

skaityti toliau...

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS – 2022

Sutvirtinimo sakramentas –

tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia

 

Himnas „Dvasia, Viešpatie, ateik“ (Veni Sancte Spiritus)

 

„Veni Sancte Spiritus“ yra tradicinė krikščionių malda, viena iš penkių sekvencijų, sutinkamų iškilmingoje liturgijoje Sekvencija – tai giedamas rimuotas pasakojimas, kuriam pradžią davė 9 a Prancūzijos vienuolynai Tokia rimuota forma padėjo vienuoliams geriau įsiminti liturginį tekstą

 

Viduramžiais sekvencijos…

skaityti toliau...

ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) – 2022

Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė buvo įvesta 1264 m Tai buvo reakcija į tuo metu Vakarų krikščionijoje ėmusį svyruoti tikėjimą realiu, tikrovišku Kristaus buvimu Eucharistijoje Tais laikais įvyko ir garsusis Bolsenos stebuklas Pasakojama, kad čekų kunigas, vardu Petras 1263 metais keliavo iš Prahos į Romą Pakeliui, jau netoli Romos, Bolsenos miestelyje jis aukojęs Mišias ir jų metu įvykęs stebuklas: iš konsekruojamos ostijos pradėjęs lašėti kraujas Tuo metu Bažnyčią…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt