[advps-slideshow optset="1"]

BAŽNYČIOS ATNAUJINIMAS

Kas statyt bažnyčiai į duos,

Turto susikraus danguos,

Nes bažnyčia, kaip žinai,

Yra Viešpaties namai

Koks laimingas tas žmogus:

Dievas jam dėkingas bus

 

Jį mielai priims, mylės,

Nes…

skaityti toliau...

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2021 – 2022

„MANO VIEŠPATS IR MANO DIEVAS!“

 

       Viešpats ateina į mūsų gyvenimą, ten, kur mus pašaukė gyvenimo kelionei Patikėkite gyvenimą Dievui Jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsivertų ir gautų nuodėmių atleidimą Atleidimas reiškia, kad galime būti tikri,…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

KRISTAUS KRIKŠTAS IR ŠEIMŲ ŠVENTĖ

Minint Jėzaus krikšto šventę, ne visuomet pavyksta tinkamai suprasti jos esmę Kai kas klausia: Kodėl Jėzui reikėjo krikšty­tis? Juk jis, kaip Dievas, neturėjo nė vienos nuodėmės, kurią būtų reikėję atleisti…

      Norint teisingai suvokti šį nepaprastą įvykį, kai Išganyto­jas buvo pristatytas žmonėms ir pradėjo savo mokymą žemėje, reiktų atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie, atrodytų, nėra patys svarbiausi evangeliniame aprašyme: žmonių buvimą krikšto metu ir besimeldžian­tį Jėzų

      Apie žmones trumpoje…

skaityti toliau...

MIRĖ POPIEŽIUS EMERITAS BENEDIKTAS XVI

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“, – rašo Šv Paulius Tapdamas žmogumi Dievas nusileido iš dangaus aukštybių, bet gimė Dievas pasirinko tokį atėjimo į pasaulį būdą, nes jis gerbia žmogaus laisvę, sakė popiežius Pranciškus paskutinės metų dienos vakarą Šv Petro bazilikoje vadovaudamas sausio 1-ąją švenčiamos Švč Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos – iškilmės pirmiesiems mišparams

 

Pasak Pranciškaus, būtent iš šio Dievo veikimo stiliaus, iš tokio santykio…

skaityti toliau...

KRISTAUS APSIREIŠKIMAS (TRYS KARALIAI)

Evangelija     Mt 2, 1–12

Atvykome iš Rytų šalies pagarbinti karaliaus
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą
Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: „Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ Tai išgirdęs, karalius Erodas apstulbo, o su juo ir visa Jeruzalė Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei Rašto aiškintojus ir teiravosi, kur…

skaityti toliau...

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA…

2023 m sausio 1 – oji

 

I SEKMADIENIS PO ŠV KALĖDŲ, IŠKILMĖ

 

Šv Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:  900 val ir 1030 val

 

Šiandien švenčiame:

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĘ

 

Dieve, nekalta Švenčiausiosios Marijos motinyste tu suteikei žmonijai amžinojo išganymo lobį; leisk pajusti galingą užtarimą tos, kuri mums dovanojo gyvybės Davėją – tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, Jėzų Kristų Jis, būdamas Dievas, su tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius

 

skaityti toliau...

2022 – 2023

Brangieji,

Baigdami šiuos 2022 metus, giedodami padėkos himną ,,Te Deum glaudamus“, dėkojame Dievui už visas malonės ir sudedame savo viltis ir pasitikėjimą į Gerojo Dievo rankas ir ateinančiais 2023 metais

 ,,KALĖDŲ STEBUKLAS CHERSONE NESPROGO Į BAŽNYČIĄ PATAIKIUSIOS RAKETOS

Gruodžio 23 d dvi rusų raketos pataikė į Chersono katalikų bažnyčią, bet nė viena nesprogo Apie tai pranešė Odesos – Simferopolio lotynų apeigų katalikų vyskupas Stanislavas Šyrokoradiukas  Chersonas priklauso jo vadovaujamai vyskupijai

 

Vyskupas pasakojo, kad…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt