KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Šv. Velykos) – 2024

Viešpatie Jėzau Kristau, garbės Karaliau, paniekintas kančioje, didingas prisikėlime,

mirties ir pragaro nugalėtojau!
Tu per pranašus ir Šventąjį Raštą duotą pažadą šiandien, nugalėdamas mirtį, įvykdei.

Todėl, beribiame džiaugsme skendėdami, tave prisikėlusį garbina bei išpažįsta dangaus dvasių pulkai ir visas pasaulis, o pragaro galybės tavęs bijo ir dreba.
Mes patys, tavo nuolankūs tikintieji, tavo prisikėlimo vieningai švęsti gausiai susirinkę ir tavo bekraštę meilę prisiminę, nebesulaikome švento džiaugsmo ašarų.
Maloniai pažvelk į mūsų nužemintos širdies auką ir suteik mums jėgų nusikratyti

nuodėmių purvo, Velykų šventėse prisikelti su tavimi ir būti vertiems tavo šventosios

kančios ir prisikėlimo vaisių. – Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.

 

KRISTAUS  PRISIKĖLIMAS

 Šv. Velykos

2024 m. kovo 31 d., Sekmadienis, iškilmės

Baigiasi Velykų Tridienis. 

8.00 val. 

Prisikėlimo procesija, Šv. Mišios 

Kitos Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

Po  Prisikėlimo Šv. Mišių bus šventinami Velykiniai valgiai (patiekalai).

2-oji  Šv. Velykų  diena

Balandžio 1 d., pirmadienis

Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

 

Aleliuja! Aleliuja!

 

 

Kelios akimirkos iš 2023 m. iškilmių…

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt