BAŽNYČIA

Teritorija

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS ŠIAULIŲ DEKANATO

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS RIBŲ NUSTATYMO

D E K R E T A S

Siekdamas tinkamai sutvarkyti Šiaulių vyskupijos parapijų ribas, išklausęs Kunigų tarybos (Prot. 2011 03 14 Nr. 01) pateiktus pasiūlymus, atsižvelgęs į parapijoje susiklosčiusią metų bėgyje tradiciją priklausyti Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai  ir vadovaudamasis Romos Katalikų bažnyčios kanonų teisės kodekso kan. 512 § 2,

NUSTATAU tokias Šv. Jono Krikštytojo parapijos ribas:

Rytinė riba: Nuo kelio A11 ŠiauliaiPalanga ir geležinkelių Šiauliai – Telšiai, Šiauliai – Mažeikiai susikirtimo (tiltas per geležinkelį) į šiaurę  laukais iki Minkštakių miško apimant Olbikiškių km., Repšių km. Minkštakių miško pamiške į šiaurės vakarus iki Ringuvos upės. Upės vandens kanalu į  rytus kertant Gulbino upės intaką iki Gulbino – Minkštakių miško pakraščio apimant Minkštakių km. Toliau nuo Ringuvos upės per laukus iki  pamiškės į šiaurės vakarus apimant Rūvelių km. iki Rūvelio upės  ir Gulbino miško kampo apimant Medsėdų k. Toliau nuo upės per mišką ir laukus į šiaurės vakarus iki Gaidkojo upės apimant Zastarčių km. Upės kanalu iki intako į Šėkštos upę. Toliau Šėkštos upe į šiaurę ir per laukus iki kelio Šiupyliai – Kuršėnai ir Lūkšto upės sankirtos, apimant Pakubelių, Kubelių. Upės kanalu į rytus apimant Vorelių kaimus iki Gruzdžių seniūnijos ribos, paliekant Maldenių km. (Šiupylių parapija). Nuo Lūkšto upės (Gruzdžių seniūnijos riba) į šiaurę ir kelio KuršėnaiŠiupyliaiGruzdžiai miško pamiške apimant Ėgėliškės, Miliškių ir Auksučių kaimus iki  kelio Kušleikiai – Tulminai, paliekant Skobiškės km. (Šakynos parapija).

Šiaurinė riba:  Nuo Skobiškės kaimo ribos keliu Kušleikiai – Tulminai į pietvakarius iki kelių Kušleikiai – Romučiai ir Pagamė –  Kruopiai susikirtimo prie Latveliškių – Agailių miško pamiškės kampo apimant Kušleikių kaimą ir  paliekant Agailių koplyčią (Šakynos parapija). Toliau nuo kelių susikirtimo Latveliškių-Agailių miško pamiške į šiaurės vakarus apimant Kubelių  kaimą  iki kelio Ivoškiai – Baubliai. Keliu į šiaurės vakarus iki Pusbaublių km.(Akmenės raj. – Šiaulių raj. riba, Latveliškių – Agailių miške). Akmenės raj. – Šiaulių raj. riba per Latveliškių – Agailių mišką paliekant Baublių km., Šemetaičių km. (Papilės parapija, Telšių vyskupija) kertant geležinkelį Šiauliai – Mažeikiai iki Viekvedžio upės. Toliau rajonų riba  per laukus į vakarus kertant kelią Kuršėnai – Papilė, apimant Žilių km. (koplytstulpis pakelėje) iki Ventos upės.

Vakarinė riba: Ventos upės kanalu į pietus iki Žižmos I intako apimant Rėkčių kaimą, esantį Ventos upės dešiniajame krante. Žižmos I upės kanalu iki intako į  Raganių tvenkinį.  Raganių tvenkinio kaire puse keliu iki Ringuvėnai – Pažižmė kryžkelės su keliu ŠvendriaiPakepšteniai, apimant Raganių, Padvarninkų, Pažižmės kaimus.  Toliau Žižmos I upe  iki intako į Upynos upę, apimant Tulkinčių km. Upynos upės kanalu į pietus, apimant Vosbūčių, Gudmiškės kaimus, iki kelio Šiauliai – Telšiai.  Toliau Upynos upės kanalu į pietvakarius iki geležinkelio Šiauliai – Telšiai (Raudėnų seniūnija), apimant Geruogių, Steponiškių kaimus.

Pietinė riba: Nuo geležinkelio Šiauliai – Telšiai ir Upynos upės sankirtos geležinkeliu kertant kelią Kuršėnai – Luokė (geležinkelio pervaža), paliekant Steponiškės ir Geruogių km. (Kuršėnų parapija), į rytus iki geležinkelio pervažos (Kuršėnų miesto riba) ir kelio Kuršėnai – Varputėnai. Toliau geležinkeliu  apimant Geležinkeliečių g-vę ir paliekant Čiurlionio g-vę (Kuršėnų parapija)  iki Ventos upės geležinkelio sankirtos.

Pietrytinė riba: Nuo Žaigio upės intako į Ventos upe į pietūs iki Vėkės upelio intako, paliekant Laumakių km.(Varputėnų parapija) Vėkės upelio kanalu apimant Butkaičių km.(Butkaičių g-vė), Liūdorių km. paliekant Gilvyčių km. (Kurtuvėnų parapija) iki Užvėkių km., esantį Vekės dešiniajame krante(Kužių parapija), prie kelio Kužiai –  Smilgiai. Nuo Vėkės upelio į šiaurę per laukus kertant kelią Kužiai – Smilgiai (Kalnelio g. pabaiga) paliekant Siaurimaičių km.(Kužių parapija) per laukus iki Norvaičių miško kapo ir Gūragių upelio. Nuo Gūragių upelio Norvaišių miško rytine pamiške, apimant Gūragių km., Padarbų km. iki kelio  A11 ŠiauliaiPalanga ir geležinkelio Šiauliai – Klaipėda susikirtimo.

Gyvenvietės ir kaimai: Olbikiškės k., Repšių k., Būdų k., Minkštakių k., Gaudžių k., Tylučių k., Rūvelių k., Šėkščių k., Gerždelių k., Pakuršėnų k., Drasučių k., Zastarčių k., Paringuvio k., Čigonų k., Medsėdų k., Kalviškių k., Užringuvio k., Palūkščių k., Pakubelių k., Kubelių k., Pilkalnio k., Vorelių k., Mažučių k., Miliškių k., Genžgirės k., Žardelių k., Pakštelių k., Nugarių k., Ėgėliškių k., Auksučių k., Kušleikių k., Kubilių k., Strazdų k., Ivoškių k., Žilių k., Rėkčių k., Smurgių k., Papalskių k., Romučių k., Pakepštenių k., Raganių k., Graudūšių k., Padvarninkų k., Daugupio k., Pažižmės k., Ožkėnų k., Sodybų k., Gedinčių k., Ringuvėlės k., Škurliškės k., Svirbučių k., Vozbučių k., Jakutiškės k., Laukstučių k., Šilėnų k., Gudmiškės k., Skačių k., Oliesino k., Ringuvėnų k., Pakumulšių k., Kantrimiškio k., Braznavos k., Užmiesčio k., Gaudžių k., Medvalakės k., Beržtvų k. (Ežero g.), Dubikės k., Geruogių k., Steponiškės k., Bijūnėlių k., Daugėlių k., Šilelių k., Gūragių k., Raupaičių k., Liepkalnio k., Liūdorių k., Bacaičių k., Butkaičių k., Girupės k., Padarbų k., Smilgių km. (Daugėlių g., Liepkalnio g., Pajuodupio g.,  Liepų g., Vieversių g., Kalnelio g.).

Gatvės: Vytauto, J. Basanavičiaus, Vydūno, T. Tilvyčio, V. Dambrausko, Kapų, V. Kudirkos, L. Ivinskio, J. Janonio, Šatrijos, Vilniaus, S. Dariaus ir S. Girėno, Pavenčio, Ventos, Naujoji, Gaisrininkų, L. Ivinskio aikštė, Sodo, Šiltnamio, Daugėlių, Plytinės skersgatvio, Pramonės, Liepų alėjos, Gedimino, Beržų, Žvejų, Krantinės, Šilėnų, Miško, J. Gagarino, Žemaitės, Palaukio, Darbo, J. Biliūno, Kęstučio, Žalgirio, Lazdynų Pelėdos, Papilės, Pergalės rato, Birutės, Mažeikių, Alėjos, Viekšnių, Akmenės, Gedinčių, Daržų, Žiedo, Gėlių, Alyvų, Žemaitės, Ąžuolų, Kosmonautų, Deksnės, Maumedžių, A. Vienuolio, Romučių, Gedinčių, Pavasario, Rašytojų skersgatvis ir sodininkų bendrija „Ventos pakrantė“, I. Mičiurino, Darbininkų, Kaštonų, P. Cvirkos, Stadiono, Užmiesčio, Kraštinė, Jurginų, Tulpių, Rūtų, Vyturių, Ryto, Laisvės, Pakuršėnio, Gergždelių, Tylos, Pievų, Pelkės, Šaltinio, Rugių, Kalno, Aukštoji gatvės ir sodininkų bendrija „Vėtrungė“, Kurtuvėnų, Gintaro, Keramikų, Topolių, Uosių, Putinų, Statybininkų, Šiaulių, Energetikų, Karjerų, Gluosnių, Šiaulių, Šiaulių skersgatvis ir sodininkų bendrijos „Šaltinėlis-1“, „Šaltinėlis-2“, Durpynų, Urdupio, Žemaičių, K.Donelaičio, K.Giedrio, Spartuolių, Vaižganto, Z.Sierakausko, Luokės, Parko, Sodo, Šiltnamių, Ringuvos, Pušyno, Aušros, Sodžiaus, L. Giros, Klevų, Žalioji, Šermukšnių, Skirolaukio ir Daugėlių skersgatvis, Stoties, Taikos, Maironio, S. Anglickio, J. Ambraškos, J. Ruzgio, K. Kymantaitės, M. K. Čiurlionio, V. Montvilos gatvės.

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapija  ribojasi su Micaičių, Juozapavos, Kužių, Kurtuvėnų, Šiupylių, Šakynos parapijomis bei Telšių vyskupija (Papilės parapija).

Šis dekretas įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 21 d.  ir panaikina visus ankstesnius parapijų ribas nustatančius potvarkius.

  Šiaulių vyskupas

 Eugenijus BARTULIS

 

 

Kurijos kancleris

kun. Evaldas ALŪZA

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt