NAUJIENOS

GEGUŽĖ – ŠVČ MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

 Švč Mergelei Marijai

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai Tas metų laikas, kai…

skaityti toliau...
2019.04.26

VIEŠPATIES  PRISIKĖLIMAS

ŠV VELYKOS

2019 m balandžio 21 d

Tegul Velykinis džiaugsmas spindi Jumyse ir ramybė širdyje

800 val  –  Prisikėlimo Šv Mišios, procesija

Sekančios Šv Mišios aukojamos 1030 val

2-OJI  ŠV VELYKŲ DIENA

Balandžio 22 d

Šv Mišios aukojamos 1030…

skaityti toliau...
2019.04.22

DIDŽIOSIOS  SAVAITĖS

PAMALDŲ  TVARKA 

2019 m 

Balandžio 15 d  –  DIDYSIS PIRMADIENIS

Šv Mišios aukojamos  900 val

 Balandžio 16 d  –  DIDYSIS ANTRADIENIS

Šv Mišios aukojamos  900 val

  Balandžio 17 d  –  DIDYSIS TREČIADIENIS

Šv Mišios aukojamos  1700 val

_____

Balandžio 18 d –  DIDYSIS KETVIRTADIENIS

1100 val J E Šiaulių…

skaityti toliau...
2019.04.20

VIEŠPATIES  KANČIOS  SEKMADIENIS

 V E R B O S

 

2019 m balandžio 14 d

 

Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka

 900, 1030 ir 1200 val

Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv Mišias

Prieš Sumos Šv Mišių procesija

 

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, kurios paskutinėmis dienomis – ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Bažnyčia minės…

skaityti toliau...
2019.04.18

„ Prašykite, ir gausite Ieškokite, ir rasite

Belskite, ir jums bus atidaryta“  (Mt 7, 7–12)

GAVĖNIOS  ŠV REKOLEKCIJOS

2019 m balandžio 7 d

V GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Šv Mišios aukojamos 9001030  ir 1200 val

Šv Rekolekcijų vedėjas

pranciškonas brolis kunigas

Severin Armin Holocher OFM

 

skaityti toliau...
2019.04.3

ŠV JUOZAPAS,

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

(Kaišiadorių vyskupijos globėjas)

2019 m kovo 19 d

Šv Mišios aukojamos 1030 val (Iškilmė)

 

 

 

Būk pasveikintas, šventasis Juozapai,
neišmatuojamų dangaus bei žemės lobių valdytojau ir maitintojau to,
kuris maitina…

skaityti toliau...
2019.03.15

GAVĖNIA – 2019

GAVĖNIA trunka nuo Pelenų dienos iki Paskutinės Vakarienės (Didysis Ketvirtadienis)   Šv Mišių pradžios

Gavėnia skirta pasirengti Šv Velykoms Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti

Gavėnia  –  tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo laikotarpis prieš didžiausią katalikų šventę  –  Šv Velykas Malda, pasninkas, išmalda padeda mums geriau praleisti šį laiką Gavėnia  –  tai dvasinio atnaujinimo…

skaityti toliau...
2019.03.8

 

PELENŲ DIENA

ARBA PELENŲ TREČIADIENIS

(PELENĖ)

2019 m kovo 6 d

Šv Rašto žodžiai:

 „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15)

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos,…

skaityti toliau...
2019.03.1

ŠV KAZIMIERAS

2019 m kovo 4 d (Iškilmė)

Šv Mišios aukojamos 1030 val

„Ne jūs mane išrinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,

kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15,16)

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO

LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS 

 

Vilniaus…

skaityti toliau...
2019.03.1

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt