AUKA BAŽNYČIAI

 

                    „Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, žinodami,                     

                                                                    kad iš Viešpaties gausite paveldą kaip atlyginimą.                                                                        

Tarnaukite Viešpačiui Kristui! “  Kol 3, 23-24

 

DĖL 1,2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PERVEDIMO.

 

Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčiai FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis [1], nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882  (+370 5 260 5060 ar 8 5 2191 777). Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.

 

Piniginę paramą – auką parapijai taip pat galite pervesti į parapijos banko sąskaitą:

 

KURŠĖNŲ  ŠV. JONO  KRIKŠTYTOJO  PARAPIJA

  • Dambrausko g. 5, Kuršėnai, LT-81184 Šiaulių raj.
  • Įmonės kodas 190768627
  • Sąsk. Nr. LT65 7180 0000 0170 0204
  • Šiaulių bankas, AB

Mes visuomet dėkojame Dievui už jus visus, prisimindami jus savo maldose. (1 Tes 1,2)

 

 

Bažnyčia, kurioje šlovinate Viešpatį, kuri pasitinka naujagimį ir į dangų palydi baigusį žemės kelionę, kurioje Kristus aukojasi ir pasilieka su mumis iki pasaulio pabaigos Švč. Sakramente, yra mūsų motina. Motinos rūpestis, kad kiekvienas vaikas taptu Katalikų bažnyčios nariu ir amžinojo gyvenimo paveldėtoju.

Mylėkime motina bažnyčią, puoškime ją ir giedokime joje padėkos himnus Aukščiausiąjam, kurie taip džiugiai pradėję skambėti žemėje, tęstųsi visą amžinybę.

 

,,Būkite laimingi ir ištikimi Kristui!

Šv. Tėvas Jonas Paulius II

 

Iš anksto dėkojame už Jūsų gerus darbus, daromus iš širdies…

Padarytus ir numatomus darbus žiūrėti ….

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt