NAUJIENOS

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA
Vasario 11 – oji (Šeštadienis)

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena
Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis

 

           Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
 stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui;

skaityti toliau...
2017.01.16

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt