II ADVENTO SEKMADIENIS – 2023

Evangelija     Mk 1, 1–8

Ištiesinkite Viešpačiui takus!
Iš šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!“ Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

 

II  ADVENTO  SEKMADIENIS

2023 m. gruodžio 10 d.

ADVENTO  ŠV. REKOLEKCIJOS

8.45 val. giedama Švč. Mergelės Marijos valandos, Rarotos.

Šv. Mišios aukojamos  9.00  ir  10.30 val. (Suma)

Antrasis Sekmadienis kreipia į Tikėjimą.

Įžiebiama  Adventiniame vainike antroji violetinė žvakė, tai Betliejaus žvakė, primenanti apie

Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

 

Betliejaus žvakė – Mch 5, 1: „O tu, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, iš tavęs man kils tas, kuris valdys Izraelį: jo kilmė siekia senų senovę, seniai praėjusius laikus“.

 

 

Kalėdaičių (Plotkelių) galima įsigyti bažnyčioje prieš kiekvienas Šv. Mišias ir po Šv. Mišių.

 

Nuoširdžiai dėkojame už kalėdines aukas, kurias paliekate įsigydami Kalėdaičius. Jūsų aukos bus panaudotos būtinėms remontams:

  1. Bažnyčios stogo prie bokšto remontas (Krintantis nuo bokšto tinkas pramušė stogo dangą).
  2. Bažnyčios fasado karnizų skardinimas (Dabartinis skardinimas yra per siauras ir lietaus

    vandenys tiesiog bloškia ant fasado, o nenupučia. Ir dėl to sienos labai šlampa, tamsėja bei

    yra fasado tinkas.)

  1. Tolimesnis šventoriaus procesijinio tako remontas.
  2. Bažnyčios statytojo ir kankinio kanauninko Vaclovo Dambrausko kapo pertvarkymas.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt