ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

Nuo VII-VIII a. Rytuose, likus lygiai devyniems mėnesiams iki Gimimo šventės (rugsėjo 8 d.), buvo švenčiama Marijos ,,pradėjimo“ šventė. Nuo XI a. ši šventė pradėta švęsti Vakaruose ir tapo Advento-Kalėdų laikotarpio dalimi, sujungta su Mesijo laukimu ir Kristaus šlovingu sugrįžimu, taip pat atmenant ir jo Motiną. Todėl pastarasis liturginis laikas turi būti skirtinas ir Viešpaties Motinos kultui (plg. Paulius VI, Marialis cultus, 4). Marija yra visiškai šventa ir jokios nuodėmės sutepimo nepaliesta; laikytina tarsi šventosios Dvasios sukurta nauja būtybe (pgl. Lumen Gentium, 56). 1854 m. gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX Marijos Nekaltąjį Prasidėjimą iškilmingai paskelbė dogma.

 

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės.

 

2023 m. gruodžio 8 d., penktadienis, iškilmė.

Šv. Mišios aukojamos  10.00  val.

ŠVČ. MERGELĖS  MARIJOS NEKALTASIS  PRASIDĖJIMAS

 

 

https://www.magnificat.lt/nekaltasis-prasidejimas/

 

Gruodžio 8-oji – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė, skirta sunkiai suvokiamam ir nusakomam, bet kartu giliausią kiekvieno iš mūsų pirmapradžio tyrumo troškimą įkūnijančiam slėpiniui. „Kas tu esi, o Marija, Nekaltai Pradėtoji“…

 

ŠIAULIŲ  VYSKUPIJOS  GLOBĖJA

 

Šį penktadienį (gruodžio 8 d.) švęsime mūsų vyskupijos dangiškosios Globėjos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę ir minėsime Pastoracinio centro gyvavimo 10-metį.

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti.

 

Tą dieną:

11.30 val. katedroje Rožinio malda;

12.00 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje iškilmingos Šv. Mišios.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt