VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ – 2023

      Lapkričio 1-ąją dieną švenčiama visų Šventųjų šventę. Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama. 

         Šios dienos pirmasis skaitinys iš Apreiškimo Jonui knygos kviečia mus kelti akis į dangų ir kalba apie milžinišką minią, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių ir kalbų (Apr 7,9). Tai šventieji. Ką jie ten veikia?  Visi kartu gieda, džiugiai šlovina Dievą. Kaip būtų gera girdėti jų giesmę… Tačiau galime ją įsivaizduoti. Ar žinote kada? Mišių metų, kai giedame „Šventas, šventas, šventas Viešpats, galybių Dievas…“ Šis himnas – sako Biblija – yra kilęs iš dangaus. Ten jis giedamas. (plg. Iz 6,3; Apr 4,8). Giedodami „Šventas“, mes ne tik galvojame apie šventuosius, bet darome tą patį, ką jie daro. Tą Mišių akimirką mes labiau nei bet kada esame su jais susivieniję.

          Šie mūsų broliai ir seserys šiandien mūsų neprašo, kad dar kartą pasiklausytume gražios Evangelijos, bet prašo, kad pagal ją gyventume, kad eitume Palaiminimų keliu. Nereikia daryti nepaprastų dalykų, bet reikia kasdien eiti šiuo keliu, kuris veda į dangų, į šeimą, į namus. Šiandien mes matome savo ateitį ir švenčiame tai, kam esame gimę: esame gimę, kad nemirtume, esame gimę, kad džiaugtumės Dievo laime! Viešpats mus drąsina eiti Palaiminimų keliu: „Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Mt 5,12). Šventoji Dievo Motina, Visų Šventųjų Karalienė, tepadeda mums ryžtingai eiti šventumo keliu. Ji – Dangaus Vartai – teįveda mūsų mirusius artimuosius į dangaus šeimą.

          Šventų asmenų arba Dangaus ir žemės Bažnyčios bendravimas apibrėžiamas taip: vieni Viešpaties mokiniai tebekeliauja šioje žemėje; kiti, užbaigę šį gyvenimą, dar skaistinasi; dar kiti, pasiekę garbę, regi vieną Triasmenį Dievą. Tačiau mes visi, kurie esame Kristaus, turime Jo Dvasią, šloviname Viešpatį, nors skirtingu laipsniu ir būdu.
          Dangaus gyventojai nesiliauja mūsų užtarti prieš Tėvą, aukodami nuopelnus, kuriuos įgijo žemėje. Jie broliškai rūpinasi mumis. Mes galime drąsiai kreiptis į savo brolius ir seseris Danguje. Bendravimas su jais mus ne tik moko, bet ir suartina su Kristumi. Savo maldomis mes galime ir turime užtarti mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš nuodėmių.

Žiūrėti :  https://maldynas.katalikai.lt/liaudies-maldingumas/sventiesiems/litanija

2023 m. lapkričio 1 d., trečiadienis

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

 

Visų Šventųjų iškilmėje Šv. Mišios aukojamos:

9.00  ir 10.30 val.

Vėlinių išvakarėse Šv. Mišios už mirusiuosius

17.00 val.

Po Šv. Mišių Vėlinių procesija (bažnyčioje).

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt