NAUJIENOS

ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

 

ŠV JUOZAPAS, ŠVČ MERGELĖS MARIJOS

SUŽADĖTINIS

 

        Iš evangelijų žinome, kad  Šv Juozapas kilęs  iš Dovydo giminės (Mt 1, 1-17; Lk 3, 23-38) ir gyveno Nazarete Neabijotina, kad Juozapas buvo itin skaistus, dvasingas žmogus, nes tik tokiam galėjo būti patikėta Dievo Sūnaus globa ir tik toks galėjo išgirsti angelo nurodymus Šv Juozapo kultas prasidėjo Rytuose IV s, Šv Sabo vienuolyne…

skaityti toliau...
2017.03.10

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

 

 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Kovo  11-oji

 

Jėzus kalbėjo:

„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir neapkęsk priešo

O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate?…

skaityti toliau...
2017.03.8

ŠV. KAZIMIERAS Kovo 4 d. (Iškilmė). PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS

ŠV KAZIMIERAS

Kovo 4 d (Iškilmė)

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO

LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS 

 

„Ne jūs mane išrinkote, bet aš jus išsirinkau ir paskyriau,

kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų“ (Jn 15,16)

 

Kazimieras (1458-1484) – karalaitis, Lietuvos globėjas Kazimieras yra kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia XIII a; Jogailos anūkas Kazimiero…

skaityti toliau...
2017.03.4

PELENŲ DIENA

PELENŲ DIENA

Kovo 1 d (Trečiadienis)

 „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“

(plg Pr 3,19)

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija

Kada…

skaityti toliau...
2017.02.27

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16 d

Lietuvos himnas – Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs…

skaityti toliau...
2017.02.15

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ

 

MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ

Maldų savaitė už krikščionių vienybę, kasmet pradedama sausio 18-ąją ir užbaigiama sausio 25-ąją, kai Bažnyčios liturginis kalendorius mini apaštalo šv Pauliaus atsivertimo šventę Šiemet jos tema:

„Susitaikinimas Kristaus meilė mus verčia pasiskubinti“

Tradicija kasmet kartu melstis už krikščionių vienybę dar palyginti nesena, turi tik kiek daugiau nei šimtą metų Pirmąją maldos už krikščionių vienybę savaitę 1908 m sausio…

skaityti toliau...
2017.01.20

KRISTAUS PAAUKOJIMAS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS
GRABNYČIOS
2017 m vasario 2 d (Ketvirtadienis)

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų pavadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“

skaityti toliau...
2017.01.19

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

ŠV BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

2017 m vasario  3 d
(Penktadienis)

Pasak legendos, mirti nuteistas šv Blažiejus pakeliui į egzekucijos vietą pagydė žuvies ašaka užspringusį berniuką Dėl šio stebuklo šv Blažiejaus palaiminimas mena kankinių užtarimą, prašant ir kūniškos sveikatos

Šv Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentaliją nuo gerklės,…

skaityti toliau...
2017.01.18

ŠV. AGOTA, MERGELĖ KANKINĖ

ŠV AGOTA, MERGELĖ KANKINĖ

2017 m vasario 5 d (Sekmadienis)

Šv Agotos, mergelės, kankinės liturginė šventė katalikų ir stačiatikių bažnyčiose yra vasario 5 d Tai Si­ci­li­jos, ypač Ka­ta­ni­jos, gy­ven­to­jų šven­to­ji Jie ją va­di­na sau­go­to­ja nuo karš­tos ir grės­min­go srau­to ug­ni­kal­nio la­vos, ku­ri pe­ri­odiš­kai iš­si­ver­žia iš vi­sai ne­to­li mies­to stūk­san­čios Et­nos, ku­rios kon­tū­rai aiš­kiai įsi­rė­žę žyd­ra­me dan­gu­je Šio var­do ji iš tie­sų nu­si­pel­nė: pa­sa­ko­ja­ma, kad…

skaityti toliau...
2017.01.17

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt