ARTĖJA ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS

ARTĖJA ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS

palaiminimą mūsų kraštui (žiūrėti)

 

 

2018 m. rugsėjo 8 d. (šeštadienis)

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS

(ŠILINĖ)

(žiūrėti…)

Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia.

Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje ,,gimimo“ šventės.

Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

 

Meldžiamės už Lietuvą ir jos žmonės, dėkojame Dievui už  Švč. Mergelės Marijos užtarimu gautas malones.

KVIEČIAME Į ŠILUVOS ATLAIDUS (žiūrėti…)

 

Š E Š I O L I K T A S I S   T A R P T A U T I N I S

 P I L I G R I M I N I S   Ž Y G I S

 I Š   K R Y Ž I Ų   K A L N O   Į   Š I L U V Ą

2018 m. rugsėjo 7-8-9 d.

(Programa žiūrėti…)

 

Kiekvienais metais mūsų parapijos, t. y.  Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas su tikybos ir kitų dalykų mokytojais aktyviai dalyvauja piligriminiame žygyje  Kryžių Kalnas – Šiluva.

,,…Žygeiviai per tris dienas nueina po 70 km. pėsčiomis, kad pasiektų Dievo Motinos Marijos šventovę Šiluvoje ir jai padėkotų už sveikatą, už šeimą, už draugus.

Mums kiekvieną sekmadienį ateiti į bažnyčią padėkoti Dievui už viską ką sukūrė žemėje ir dovanojo mums neturėtų būti sunku, nes iki bažnyčios tėra kilometras, du ar penki ir juos įveikiame mašina. Dangaus ir žemės karalių karalius Jėzus laukia mūsų kiekvieno bažnyčioje kaip geriausio draugo, draugės.

Mes keliaujame per gyvenimą tikėjimu, nes tikėjimas yra tik ėjimas link geriausio, labiausiai mus mylinčio Dievo, esančio Švenčiausioje Trejybėje. Keliaukime drauge tikėdami, vildamiesi ir mylėdami, kad vieną dieną būsime amžinai laimingi su Dievu danguje, nes mūsų sielos amžinos…“

(Vieno piligriminio žygio dalyvio mintys) 

 

Kelios akimirkos iš piligriminių žygių:

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt