NAUJIENOS

KRISTAUS PAAUKOJIMAS GRABNYČIOS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS

 GRABNYČIOS

 

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo  ir Marijos  nuneštas  į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą  Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“

 

Vasario 2 d, Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę Jau du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vyrus ir…

skaityti toliau...
2018.02.1

MALONIAI KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI ŠV. KALĖDAS

 

MALONIAI KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI

ŠV KALĖDAS

 

Gruodžio mėnesį:

24 d Kūčios Iškilmingos Bernelių Šv Mišios 2200 val
25 d Šv Kalėdos Kristaus Gimimas Šv Mišios aukojamos 900, 1030 ir 1200 val
26 d Antroji Šv Kalėdų diena Šv Mišios aukojamos 1030 val
31 d Padėkos Šv Mišios už…

skaityti toliau...
2017.12.6

ADVENTAS

A D V E N T A S

,,Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus…

skaityti toliau...
2017.12.4

LAPKRIČIO 2 – oji (KETVIRTADIENIS)

LAPKRIČIO  2 – oji (KETVIRTADIENIS)

VĖLINĖS

(MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA)

Nuo lapkričio 1-sios prasideda Vėlinių aštuondienis (Vėlinių oktava) ir baigsis lapkričio 8 d

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

  • Vėlinių dieną (lapkričio 2 d) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų“…
skaityti toliau...
2017.11.2

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

LAPKRIČIO 1-oji  (Trečiadienis)

VISŲ  ŠVENTŲJŲ  IŠKILMĖ

Visų Šventųjų iškilmė Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama

Visų šventųjų diena – yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti…

skaityti toliau...
2017.10.31

ATEIK PAS MANE IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

 

ATEIK PAS MANE  IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

(plg Mt 11,28)

(Giesmė „Būk ramus„)

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’ Mano…

skaityti toliau...
2017.06.26

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO ATLAIDAI

 

ŠV JONO KRIKŠTYTOJO

ATLAIDAI

Birželio 25 d (Sekmadienis)

ŠV MIŠIOS AUKOJAMOS

900 val ir 1030 val (Suma)

Po Sumos Šv Mišių atliekama procesija ir

iškilmingas palaiminimas

 

 

skaityti toliau...
2017.06.26

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

 

ŠV JONO KRIKŠTYTOJO  GIMIMAS

 „Jis vadinsis Jonas“  Lk 1, 57–66 80

 

 

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju

Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“

Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi…

skaityti toliau...
2017.06.26

Birželio 4d. – TĖVO DIENA

 

Birželio 4 d  –  TĖVO DIENA

Pirmasis birželio sekmadienis

Tėvystė – nuostabi dovana ir ypatinga pareiga Palinkėkime, kad per mūsų tėvus visiems būtų aišku, kodėl iškiliausias Dievo vardas yra Tėvas                                                                                                                                    

skaityti toliau...
2017.06.3

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt