NAUJIENOS

SEKMINĖS

SEKMINĖS

2018 m gegužės 20 d (Sekmadienis)

 

„Tegul Šventoji Dvasia, Sekminių Dva­sia, padės mums nuskaidrinti neaiškumus, sušildyti abejingumą, nušviesti tamsą, o pasaulio akivaizdoje būti ištikimais ir kilnadvasiais Kristaus meilės liudytojais, nes niekas negali gyventi be meilės” Amen

                                                                                                                    Popiežius Jonas Paulius II

 

Sekminės krikščionims yra antra pagal svarbą šventė Pirmosios svarbos – Velykos, Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas Ypatinga Sekminių reikšmė yra ta, kad jos…

skaityti toliau...
2018.05.15

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

 

„Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti
gyvenimo trupučiu religijos (…)
Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą
pagrindiniu gyvenimo kriterijumi“

                                                      (Popiežius Pranciškus)

 

 

 

PIRMOJI ŠV KOMUNIJA

 

ATGAILOS IR EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

2018m

skaityti toliau...
2018.05.14

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

 (Šeštinės)

2018 m gegužės 13 d, sekmadienis

 

Praėjus keturiasdešimt dienų po prisikėlimo, Kristus, paskutinį kartą pasirodęs Dvylikai, pakyla pas savo Tėvą, iš kurio buvo atėjęs ir įsikūnijęs Marijos įsčiose Apaštalų darbuose 1, 1 – 12 Šv Lukas išsamiai aprašo šią Žengimo į dangų dieną

Žengimo į dangų iškilmė tradiciškai švenčiama Velykų laiko – šeštos savaitės…

skaityti toliau...
2018.05.14

PIRMĄJĮ GEGUŽĖS SEKMADIENĮ (Gegužės 6 d.) ŠVENČIAME MOTINOS DIENĄ

PIRMĄJĮ GEGUŽĖS SEKMADIENĮ

 (Gegužės 6 d)

 ŠVENČIAME

MOTINOS  DIENĄ

 

MALDA Į DIEVO MOTINĄ

 

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis…

skaityti toliau...
2018.04.26

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

GEGUŽĖ – ŠVČ MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

 

Pavasario žalio takais vėl  žengi * 
žiedais vainikuota, didinga, žavi, *
per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * 
eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus

Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * 
pavasario saulės auksiniam tvane *
su vyturio giesme, melsva žibute, * 
pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

Kaip gera, Marija,…

skaityti toliau...
2018.04.17

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS ŠV. VĖLYKOS

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

ŠV VĖLYKOS

Balandžio 1 d

800 val – Prisikėlimo Šv Mišios, procesija

Sekančios Šv Mišios aukojamos: 1030 val ir 1200 val

2-OJI ŠV VĖLYKŲ DIENA

Balandžio 2 d

Šv Mišios aukojamos 1030 val

 

 

 

Su  Šv Velykomis!

Šviesaus, gaivaus…

skaityti toliau...
2018.03.30

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

PAMALDŲ TVARKA

Kovo 26 d – DIDYSIS PIRMADIENIS
Šv Mišios aukojamos 900 val

Kovo 27 d – DIDYSIS ANTRADIENIS
Šv Mišios aukojamos 900 val

Kovo 28 d – DIDYSIS TREČIADIENIS
Šv Mišios aukojamos 1800 val
_______
Kovo 29 d – DIDYSIS KETVIRTADIENIS

1100 val J E Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis su Šiaulių…

skaityti toliau...
2018.03.29

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

 

VIEŠPATIES KANČIOS SEKMADIENIS

VERBOS

2018 m kovo 25 d
Šv Mišios aukojamos sekmadienio tvarka:
900, 1030 ir 1200 val
Verbos bus šventinamos prieš kiekvienas Šv Mišias
Prieš Sumos Šv Mišių procesija

 

 

skaityti toliau...
2018.03.19

GAVĖNIOS ŠV. REKOLEKCIJOS

GAVĖNIOS ŠV REKOLEKCIJOS

Kovo 4 d 

,,Prašykite, ir jums bus duota,

                    Ieškokite, ir rasite,

Belskite ir bus jums atidaryta

(Mt 7,7)

 

 

 

 

Gavėnios Šv Rekolekcijos kovo 4 d:  9001030  ir 1200 val 

Šv Rekolekcijas veda  Br Vincentas Tamošauskas OFM Cap

 

 

skaityti toliau...
2018.02.27

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt