NAUJIENOS

ARTĖJA ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS

ARTĖJA ŠILINĖS: švęskime Lietuvos laisvę ir renkimės priimti Šventojo Tėvo PRANCIŠKAUS

palaiminimą mūsų kraštui (žiūrėti) (daugiau…)

skaityti toliau...
2018.09.6

RENGINIS SKIRTAS JUODOJO KASPINO IR BALTIJOS KELIO DIENAI

RENGINIS  SKIRTAS

JUODOJO  KASPINO  IR  BALTIJOS  KELIO  DIENAI

 

2018 m rugpjūčio 23 d, ketvirtadienį,

maloniai kviečiami į šį renginį!

Parapijiečių dėmesiui!

900 val Šv Mišių nebus

 

2017 m rugpjūčio 23 d aukojamų Šv Mišių akimirkos:

skaityti toliau...
2018.08.22

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ

ŠVČ MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ
2018 m rugpjūčio 15 d, trečiadienis
ŽOLINĖ

 

 

          Švč Mergelė Marija, (Dievo) Jėzaus Kristaus Gimdytoja, su siela ir kūnu buvo paimta į dangiškąją garbę Šį Bažnyčios tikėjimą, perduotą tradicijos, popiežius Pijus XII  iškilmingai 1950 m paskelbė dogma, t y visiems tikintiesiems privaloma tikėti tiesa

Šv Mišios aukojamos…

skaityti toliau...
2018.08.13

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI IŠKILMĖ

ŠV PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

IŠKILMĖ

 

,,Dieve, tu šiandien – apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje – mūsų širdis užlieji tyru, kilniu džiaugsmu; padaryk, kad ant jų pastatytoji tavo Bažnyčia visada galėtų džiaugtis ištikimai laikydamasi jų skelbto tikėjimo“

 

Birželio 29 d – Petrinės (Liaudyje)

Šiandien minime apaštalus Šv Petrą ir Paulių, dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios…

skaityti toliau...
2018.06.28

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

Malda

 

Visagali Dieve, vesk savo šeimą išganymo keliu, kad visi klausytų Kristaus šventojo Pirmtako Jono raginimų ir laimingai nueitų pas jo skelbtąjį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius Amen

 

ŠV JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS

 

 

Kūdikėlis Jėzus ir Šv Jonas Krikštytojas

 

        Birželio 24 dieną Romos Katalikų liturgijoje švenčiama Šv…

skaityti toliau...
2018.06.22

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS

SUTVIRTINIMO  SAKRAMENTAS

Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia

 

 

Kodėl reikia priimti Sutvirtinimo sakramentą?

Sutvirtinimo sakramento reikia tam, kad būtų paskatintas Krikšto malonės augimas Jį priimantis žmogus labiau išgyvena Dievo vaiko pašaukimą, tvirčiau susivienija su Kristumi ir Katalikų Bažnyčia kaip tikinčiųjų bendruomene Sutvirtintas krikščionis iš naujo…

skaityti toliau...
2018.06.6

ŠVENČIAUSIOJO KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ

ŠVENČIAUSIOJO KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO IŠKILMĖ

DEVINTINĖS

2018 m birželio 3 d

 

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“ Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų…

skaityti toliau...
2018.05.31

,,KAD IR KAS NUTIKTŲ, VISKĄ KANTRYBĘ IR VALIA NUGALĖSIME“

,,KAD IR KAS NUTIKTŲ, VISKĄ KANTRYBĘ IR VALIA NUGALĖSIME“

2018 m birželio 1 d  Šiaulių KASP Prisikėlimo apygardos 6 – oji rinktinė maloniai kviečia į renginį

 

skaityti toliau...
2018.05.25

BIRŽELINĖS PAMALDOS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI

BIRŽELINĖS PAMALDOS ŠVČ JĖZAUS ŠIRDIES GARBEI

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių Mes Tavo esame ir norime tavo būti Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies Būk, Viešpatie,…

skaityti toliau...
2018.05.25

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt