PASAULINĖ MALDOS UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS DIENA IR PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA.

2021 m. balandžio 25 d.
IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Šv. MIŠIOS AUKOJAMOS SEKMADIENIO TVARKA:
9.00 ir 10.30 val.

Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.
Renkamos aukos kunigų seminarijos išlaikymui.

Nuo balandžio 18 dienos kviečiame visą savaitę melstis už naujus dvasinius pašaukimus
į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt