MOTINOS DIENA

Į ką žvelgia Mergelė Marija? Žvelgia į mus visus, į kiekvieną iš mūsų. Žvelgia kaip Motina, švelniai, gailestingai, su meile. Kai esame pavargę, praradę drąsą, prislėgti problemų, žvelgiame į Mariją, jaučiame jos žvilgsnį, kuris sako mūsų širdžiai: „Stiprybės, vaike, aš esu čia, kad tave paremčiau!“ Kai jaučiame savo silpnumo ir nuodėmių svorį, žvelgiame į Mariją, kuri sako mūsų širdžiai: „Kelkis, eik pas mano Sūnų Jėzų, jame surasi gailestingumą, svetingumą ir naujų jėgų tęsti savo kelią.“

Motinos dieną švenčia visas pasaulis, tačiau skirtingose šalyse ji minima skirtingu metu. Paprastai tai susiję su vietinėmis tradicijomis ir šventėmis.

Motinos dienos švente Lietuvoje tapo pirmasis gegužės sekmadienis.

Gegužės mėnuo Katalikų Bažnyčioje skirtas Marijai. Taip meilė žemiškoms motinoms gražiai susilieja su pagarba dangiškajai Motinai, ir Motinos diena tarsi nusidriekia per visą gegužę, kurios kiekvieną dieną ženklina naujas prasiskleidęs gėlės žiedas, kitas kvapas.

 

2021 m. gegužės 2 d.,

PIRMĄJĮ  GEGUŽĖS  SEKMADIENĮ,

ŠVENČIAME

 

 

MOTINOS  DIENĄ

Šv. Mišios aukojamos už

GYVĄSIAS IR MIRUSIAS MOTINAS

9:00, 10:30  ir 18:00 val.

Melsime Dievo palaimos gyvoms ir mirusioms motinoms.
Per Šv. Mišias motinoms teikiamas palaiminimas.

 

 

 

 

MOTINOS DIENOS OKTAVOJE
2021 m. gegužės 2 d. – gegužės 9 d.

ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS UŽ BRANGIĄSIAS MOTINAS

Gegužės 3, 4, 6 ir 7 d. – 9:00 val.
Gegužės 5 d. – 18:00 val.
Gegužės 8 ir 9 d. – 10:30 val.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt