TĖVO DIENA

Evangelijoje girdime, kaip Juozapas, turėdamas ypatingą misiją – globoti Jėzų ir Jo motiną Mariją – sugeba išgirsti Dievo balsą, kalbantį jam per angelą, ir tą misiją vykdyti. Kelis kartus Evangelijoje mes girdime, kaip Juozapas atsiliepia į Viešpaties kvietimą. Prieš priimant Juozapui Mariją į savo namus, sužinojus, kad ji laukiasi, Dievas jam prabyla: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios“  (Mt 1, 20). Tam, kad Juozapas veiktų, jam reikėjo ne tik išgirsti Dievo balsą, bet ir drąsos tą įsakymą vykdyti. Šiandienos Evangelijoje girdėjome, kaip angelas liepia keltis: „…imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 1, 13). Juozapas, nežinodamas, kaip ilgai jam reikės likti Egipte, klauso Dievo įsakymo ir vyksta, imasi tos misijos. Ir vėl, kai jam sakoma sapne imti kūdikį su motina ir keliauti į Izraelio kraštą, jis nedelsdamas atsiliepia į tą Viešpaties kvietimą, kad galėtų atlikti savo dalį Išganymo plane.

 

Pirmąjį birželio sekmadienį minima Tėvo diena.

 Šv. Mišios aukojamos

UŽ  GYVUS  IR  MIRUSIUS TĖVUS

9.00  ir 10.30 val.

 Prieš Šv. Mišias teikiamas palaiminimas

pamaldose dalyvaujantiems tėvams.

 

MALONIAI  KVIEČIAME  MALDAI  UŽ  MIRUSIUS  TĖVUS.

                                                                                                                                              AA

Šv. Mišios aukojamos  18.00 val.

,,Užmigusiam su prisikėlimo viltimi, leisk jam, Viešpatie, savo Veido šviesą regėti…“

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt