NEKALTOJI ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠIRDIS

      Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis nuo 1944 m. minima trečiąjį šeštadienį po Sekminių.

      Gerbdami Nekaltąją Marijos Širdį, pagerbiame jos asmenį.

      Šio kulto pradininkas yra Šv. Jonas Eudas (1680 m.). 1753 m. popiežius Benediktas XIV Romoje įkūrė Marijos Širdies broliją. Popiežius Pijus IV  1799 m. leido kai kur šią šventę minėti, bet nepaskyrė specialių mišių maldų. 1836 m. Paryžiuje susibūrė Nekalčiausios Marijos Širdies arkibrolija.

1855 m. popiežius PIjus IX praplėtė šį minėjimą visai Bažnyčiai.

       1917 m. Fatimoje, Portugalijoje, apsireiškusi Mergelė Marija pasakė, kad Dievas nori, jog būtų pagerbta jos nekalčiausioji širdis. Ji prašė, kad tam būtų skiriami pirmieji mėnesių šeštadieniai.

       1942 m. spalio 31 d. popiežius PIjus XII paaukojo visą pasaulį Švč. Marijos Širdžiai, o 1944 m. įvedė šią šventę.

      Šv. Jonas Eudas savo raštuose niekada neatskyrė dviejų Jėzaus ir Marijos Širdžių, pabrėžė gilią motinos sąjungą su Sūnumi, įsikūnijusiu Dievu, kurio gyvenimas devynis mėnesius plakė vienu ritmu su Marijos širdimi.

       Šventės liturgija pabrėžia dvasinį pirmosios Kristaus mokinės širdies darbą ir parodo, kad Marija savo širdies gilumoje visada siekia išgirsti ir įsigilinti į Dievo žodį.

       Marija savo širdyje apmąsto įvykius, kuriuose dalyvauja, kartu su Jėzumi mėgina įsiskverbti į patiriamą slėpinį. Saugodama ir apmąstydama savo širdyje visus dalykus, ji įžvelgia Viešpaties valią, tarsi ją giliai viduje maitinančią duoną, kaip vandenį, trykštantį derlingoje žemėje.

       Tokiu elgesiu Marija moko mus stropiai maitintis Dievo žodžiu. Apmąstyti savo kasdienio gyvenimo įvykius ir atrasti, kaip juose atsiskleidžia Dievo veikimas, kaip Jis įsitraukia į mūsų istoriją.

 

Pagal Santi, beati e testimoni

 

Nekaltojoje Švč. Mergelės Marijos Širdyje: įžvelkime Dievo veikimą.

 

 

Švč. Mergele Marija, Tu Kristaus Motina, joks žmogus taip artimai nesekė Kristumi, kaip Tu. Tu esi ir mano Motina. Vesk mane prie Kristaus. Padėk man, kad aš tikru krikščionišku gyve­nimu prisidėčiau Jo Karalystės platinimui. Aš pasišvenčiu Tau tvirtu pasitikėjimu, kad padėtų man Tavo tarpininkavimas. Marija, lydėk mane mano kelyje prie Kristaus.

 

Viešpatie Jėzau, Švenčiausioje Mergelėje Marijoje pasirinkęs tyrą buveinę, leisk patirti ir mums Jos neįkainojamą Širdies globą dabar ir mirties valandą…

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt