NAUJIENOS

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

    Vasario 11 – oji (Sekmadienis)

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena
Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis

„Jis mus kviečia nebijoti, nes jis ateina, jis prisartina, mūsų nepamiršta, nes jam esame svarbūs, nes esame tie, su kuriais jis…

skaityti toliau...
2018.02.9

ŠV. AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

ŠV AGOTA, MERGELĖ, KANKINĖ

 

Per bažnytines apeigas būdavo šventinama ne tik duona, bet ir vanduo bei druska Šie dalykai kilus gaisrui, saugojo nuo ligų, atkerėdavo nužiūrėtus žmones Nužiūrėtoms karvėms prie ragų pririštas drobinis maišelis su gabalėliu duonos grąžindavo pieną, drobinis skudurėlis, suvilgytas vandeniu, kuriame mirko šventintos duonos gabalėlis, padėdavo gydyti akių ligas, žaizdas, kišenėje įdėtas gabalėlis saugojo nuo gyvačių įkandimo, kai būdavo einama į mišką uogauti ar…

skaityti toliau...
2018.02.1

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS IR KANKINYS

ŠV BLAŽIEJUS, VYSKUPAS IR KANKINYS

Miręs Sebastėje (Armėnija) apie 316 m

Šv Blažiejus gerbiamas tiek Rytų, tiek ir Vakarų Bažnyčioje, o jo šventės metu paplitusi „gerklės palaiminimo“ sakramentalija atliekama paliečiant gerklę dviem sukryžiuotom žvakėm arba patepant palaimintu aliejumi, prašant Šv Blažiejaus užtarimo Ši apeiga artimai susijusi su tradicija, kuri perduoda, jog vyskupas Blažiejus stebuklingai išgelbėjo berniuką, kuriam gerklėje buvo įstrigęs kaulas ar ašaka

Buvo vyskupas, ir laikoma, kad valdė…

skaityti toliau...
2018.02.1

KRISTAUS PAAUKOJIMAS GRABNYČIOS

KRISTAUS  PAAUKOJIMAS

 GRABNYČIOS

 

Viešpaties Paaukojimo šventė, graikų vadinta Hypapante, nes keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo  ir Marijos  nuneštas  į šventyklą, vykdant Mozės Įstatymą  Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – ,,šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“

 

Vasario 2 d, Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę Jau du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vyrus ir…

skaityti toliau...
2018.02.1

MALONIAI KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI ŠV. KALĖDAS

 

MALONIAI KVIEČIAME DRAUGE ŠVĘSTI

ŠV KALĖDAS

 

Gruodžio mėnesį:

24 d Kūčios Iškilmingos Bernelių Šv Mišios 2200 val
25 d Šv Kalėdos Kristaus Gimimas Šv Mišios aukojamos 900, 1030 ir 1200 val
26 d Antroji Šv Kalėdų diena Šv Mišios aukojamos 1030 val
31 d Padėkos Šv Mišios už…

skaityti toliau...
2017.12.6

ADVENTAS

A D V E N T A S

,,Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant Kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis Žmogaus Sūnus Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus…

skaityti toliau...
2017.12.4

LAPKRIČIO 2 – oji (KETVIRTADIENIS)

LAPKRIČIO  2 – oji (KETVIRTADIENIS)

VĖLINĖS

(MALDŲ UŽ MIRUSIUS DIENA)

Nuo lapkričio 1-sios prasideda Vėlinių aštuondienis (Vėlinių oktava) ir baigsis lapkričio 8 d

Galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems, jei tikintieji išpildo įprastines atlaidams gauti sąlygas:

  • Vėlinių dieną (lapkričio 2 d) pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba ,,Tėve mūsų“…
skaityti toliau...
2017.11.2

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

LAPKRIČIO 1-oji  (Trečiadienis)

VISŲ  ŠVENTŲJŲ  IŠKILMĖ

Visų Šventųjų iškilmė Tai šventieji, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių visų draugija džiaugiasi dangus, kurių atminimą garbina dar šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama

Visų šventųjų diena – yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti…

skaityti toliau...
2017.10.31

ATEIK PAS MANE IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

 

ATEIK PAS MANE  IR AŠ TAVE ATGAIVINSIU!

(plg Mt 11,28)

(Giesmė „Būk ramus„)

 

Anuo metu Jėzus bylojo:
„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs ‘rasite savo sieloms atgaivą’ Mano…

skaityti toliau...
2017.06.26

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt