NAUJIENOS

ŠEŠTINĖS – KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ

Jėzus tarė jiems: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmių atleidimą Jūs esate šių dalykų liudytojai Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių“ Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo…

skaityti toliau...
2021.05.14

LIETUVOS VYSKUPŲ KVIETIMAS Į MALDOS TILTĄ

 

Brangūs broliai ir seserys,

Su gegužės mėnesiu prasideda gražiausias metų laikas, kuomet po žiemos atgijusi ir žiedais pasipuošusi kūrinija skelbia gyvybės žinią Už gyvybės dovaną visų pirma esame dėkingi Dievui, tačiau artimiausi Viešpaties bendradarbiai tame yra mūsų tėvai Anot popiežiaus Pranciškaus, „Vyras ir moteris, tėvas ir motina abu yra Dievo Kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai Jie rodo savo vaikams motinišką ir tėvišką Viešpaties veidą“ (plg AL, 172)

Mūsų krašte turime gražią tradiciją pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį minėti Motinos dieną, o…

skaityti toliau...
2021.04.30

MOTINOS DIENA

Į ką žvelgia Mergelė Marija? Žvelgia į mus visus, į kiekvieną iš mūsų Žvelgia kaip Motina, švelniai, gailestingai, su meile Kai esame pavargę, praradę drąsą, prislėgti problemų, žvelgiame į Mariją, jaučiame jos žvilgsnį, kuris sako mūsų širdžiai: „Stiprybės, vaike, aš esu čia, kad tave paremčiau!“ Kai jaučiame savo silpnumo ir nuodėmių svorį, žvelgiame į Mariją, kuri sako mūsų širdžiai: „Kelkis, eik pas mano Sūnų Jėzų, jame surasi gailestingumą, svetingumą ir naujų jėgų tęsti savo kelią“

Motinos dieną švenčia visas pasaulis,…

skaityti toliau...
2021.04.28

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

Švč Mergelei Marijai

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai Tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu ypačiai gegužės mėnesį, tad jis…

skaityti toliau...
2021.04.21

PASAULINĖ MALDOS UŽ DVASINIUS PAŠAUKIMUS DIENA IR PASAULINĖ GYVYBĖS DIENA.

2021 m balandžio 25 d
IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Šv MIŠIOS AUKOJAMOS SEKMADIENIO TVARKA:
900 ir 1030 val

Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus
Renkamos aukos kunigų seminarijos išlaikymui

Nuo balandžio 18 dienos kviečiame visą savaitę melstis už naujus dvasinius pašaukimus
į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą…

skaityti toliau...
2021.04.21

ŠV. JURGIS, KANKINYS.

Antrasis Lietuvos globėjas

2021 m balandžio 23 d, penktadienis

Dieve, kuris mus džiugini šventojo Jurgio, savo kankinio, nuopelnais ir užtarimu, maloningai suteik, kad mes, kurie per jį prašome Tavo gėrybių, jas gautume kaip Tavo malonės dovaną Per Kristų, mūsų Viešpatį Amen

 

 

Šv Jurgis Rytuose jau VII a buvo labiausiai…

skaityti toliau...
2021.04.21

„Vardan šeimos“

Kviečiame dalyvauti meno konkurse

 „Tautos gyvybės lopšys – stipri šeima”,

kuris skirtas paminėti Popiežiaus paskelbtus šeimos metus

Konkurso globėjas – Kardinolas Sigitas Tamkevičius

Konkurso tikslas – ugdyti pagarbą ir pasididžiavimą savo šeima, jos tradicijomis

Balandžio – birželio mėn laukiame vaikų, tėvų, senelių ir prosenelių piešinių, fotografijų, trumpų vaizdo klipų, rankdarbių, eilėraščių, dainų Komisija apdovanos laureatus, organizuos darbų parodą, bus…

skaityti toliau...
2021.04.14

GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

GEGUŽĖ – ŠVČ MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

 Švč Mergelei Marijai

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai Tas metų laikas, kai…

skaityti toliau...
2019.04.26

VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS ŠV. VELYKOS 2019 m. balandžio 21 d.

VIEŠPATIES  PRISIKĖLIMAS

ŠV VELYKOS

2019 m balandžio 21 d

Tegul Velykinis džiaugsmas spindi Jumyse ir ramybė širdyje

800 val  –  Prisikėlimo Šv Mišios, procesija

Sekančios Šv Mišios aukojamos 1030 val

2-OJI  ŠV VELYKŲ DIENA

Balandžio 22 d

Šv Mišios aukojamos 1030…

skaityti toliau...
2019.04.22

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt