XXXII PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

,,Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:
stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui.
Tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos“.

2024 m. vasario 11 d., VI EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

     Šv. Mišios aukojamos Sekmadienio tvarka:

     9.00 val.  ir 10.30 val. 

   Bus teikiamas Ligonių Sakramentas.

    Atraskime galimybę ligoniams atvykti į bažnyčią.

 

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga, atliekama šeimoje, ligoninėje ar bažnyčioje, teikiant šį sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei. Esminė šio sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) patepimas, palydimas sakramentą teikiančio kunigo maldos, kurioje prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

 

Ligonių patepimo sakramentas — tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią, grąžintų sveikatą.

 

Ligonių patepimo sakramento simboliai:

  • Malda ligonis pavedamas kenčiančiam ir visas ligas nugalėjusiam Dievui.
  • Rankų uždėjimas — tai Šventosios Dvasios galios perdavimo, pastiprinimo ženklas.
  • Patepimas Ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

 

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-ąją paskelbė Pasauline ligonių dieną.
Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškas pasaulis.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt