ŠVENTOJO KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS

„Kryžius, – sakė popiežius Pranciškus, – yra Dievo meilės ženklas, tos meilės, dėl kurios Jėzus už mus atidavė gyvybę“. Dėl to svarbu, kad šį ženklą turėtume namuose, kad į jį žvelgdami pamąstytume apie mūsų išganymo kainą. „Kryžius tai ne papuošalas, – sakė Pranciškus, – bet religinis simbolis, prie kurio medituojame ir meldžiamės“.

 

Rugsėjo 14-ąją Katalikų Bažnyčia švenčia Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventę. Šv. Elena 326 m. rado šv. Kryžių. Šis įvykis imtas švęsti Rytuose, o nuo 650 m. šventė buvo įvesta ir Vakaruose.

 

Kitą dieną po Prisikėlimo bazilikos konsekracijos, kuri yra pastatyta ant Kristaus kapo, buvo iškeltas ir pagarbintas Kristaus kryžius, kaip Jo velykinės pergalės ženklas ir pasirodysiantis danguje ženklas, skelbiantis visiems antrąjį Jo atėjimą.

 

2021 m. rugsėjo 14 d., antradienis

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas, liturginė šventė

Šv. Mišios aukojamos 9.00 val.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt