ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ROŽINIO MĖNUO

SU GALINGA ROŽANČIAUS MALDA * mes ateinam visi, o Marija!

* Štai krūtinėj sutirpo kančia, * o palaima dangaus vėl širdyje.

  1. Su galinga Rožančiaus malda * per gyvenimą eit pasiryžtam.

* Tavo vardą visur, visada, * o Marija, kartoti išdrįstam.

  1. Su galinga Rožančiaus malda * prie Marijos kasdien vis keliaujam.

* Karaliene Rožančiaus, sveika! *

Garbės himnus giedot nepaliaujam.

 

 

2021 m. spalis –

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ROŽINIO MĖNUO

 

 

Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas,

kad garbintume Tavo šventąjį vardą;

apšviesk mūsų protus,

kad tinkamai mąstytume šventąsias paslaptis;

nuskaidrink mūsų širdis,

kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.

Amen.

 

 

Tykintieji kviečiami kasdien kalbėti Rožinį.

Mūsų parapijos Bažnyčioje Rožinis kalbamas prie  Švč. Mergelės Marijos altoriaus:

 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais po 9.00 val. Šv. Mišių;

Trečiadieniais prieš vakaro Šv. Mišias –  16.30 val.;

Šeštadieniais ir sekmadieniais  –  10.00 val.

 

Spalio mėnesį švenčiame:

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt