ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ ŠVENTĖ – ŽOLINĖ 2023

Šiandien Bažnyčia švenčia vieną seniausių ir garbingiausių Mergelės Marijos švenčių. Bizantijos tradicijoje ji vadinama Marijos Užmigimu, o lotyniškoje – Marijos Ėmimu į dangų. Nors ir skirtingi pavadinimai, tačiau kalbama apie tą patį įvykį – Dievo Gimdytojos mirtį ir Jos išaukštinimą. Šventė gimė V a. Jeruzalės Bažnyčioje, o pasakojimai apie Marijos pomirtinį likimą siekia II amžių.

Nuo pat pirmųjų amžių, persekiojimų ir išbandymų metu, Jėzaus mokiniai šaukėsi Marijos užtarimo bei apsaugos, taip liudydami tikėjimą, jog Ji turi ypatingą galią ir teisę užtarti ir padėti. Šios dienos iškilmė mus kviečia drąsiai prisijungti prie nesuskaitomo būrio tų, kurie šaukėsi ir šaukiasi bei šauksis tos, kuri Kristaus malonės dėka yra išaukštinta virš visų angelų bei šventųjų, kad būtų mums Motina, Pavyzdys ir Paskatinimas.

„Šiandien į dangų yra paimta Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja, visos Bažnyčios amžinojo išaukštinimo pradžia ir paveikslas, o žemės keleiviams tikrosios vilties ir paguodos žvaigždelė. Jai tu neleidai kape sunykti, nes ji stebuklingai pagimdė Žmogumi tapusį tavo Sūnų – gyvybės Kūrėją“.

 

Šiais metais, dėka direktorės Birutės Poškienės ir jos suburtos bendruomenės, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia tapo partnerė „Žolinė – Kuršėnų dvare”. Rugpjūčio 15 d., 10.30 val. Šv. Mišiose šiai iškilmei paminėti, dalyvaus  Kuršėnų dvaro, paraginti įvairūs kolektyvai.

 

Maloniai kviečiu parapijiečius ne tik dalyvauti Šv. Mišiose, bet ir po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje Žolinės vainikų ir puokščių konkurse. Gražiausios Žolinės puokštės ar vainiko kūrėjai bus apdovanoti specialiu prizu.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt