ŠV. KAZIMIERAS

PIRMASIS LIETUVOS IR VISO PASAULIO
LIETUVIŲ JAUNIMO GLOBĖJAS.

2024 m. kovo 4 d., pirmadienis, iškilmės.

Šv. Mišios aukojamos
10.00 val.

Šv. Kazimieras – šventasis, dangiškasis Lietuvos globėjas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis. Dėl savo pamaldumo ir doro gyvenimo 1602 m. paskelbtas šventuoju.

Atminimo diena – kovo 4 d.

 

 

Garsiame „Trirankio Kazimiero“ paveiksle (tapytas apie 1520 m.) yra užrašas, skirtas Šv. Kazimierui: „Iustus ut palma florebit sicut cedrus Libani multiplicabitur – „Teisieji žaliuoja lyg palmės ir auga lyg kedrai Libano“ (Ps 92, 13). Yra žinoma legenda, liudijanti, kad dailininkas, tapydamas šį paveikslą, pakeitęs rankos padėtį, o ši stebuklingai pati grįžusi į pirmykštę vietą. Esą dėl šios priežasties Šv. Kazimieras vaizduojamas trirankis.  

Ši trijų rankų simbolinė prasmė gali reikšti ir Šv. Kazimiero kaip amžinai žaliuojančios palmės pavėsio dosnumą, tai yra jo užtariančios maldos galingumą, kuris pirmiausia skirtas visiems mūsų krašto vargstantiesiems. Atrodo, reikia tiek nedaug: „Žmogau, iš širdies šaukis Šv. Kazimiero užtarimo sau, savo šeimai bei Tėvynei ir išvysi  mažus ar didesnius, bet tikrus pasikeitimo pragiedrulius savo gyvenime“.

 

Šventojo Kazimiero litanija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, melski už mus!
Angeliškasis jaunuoli, melski už mus!
Dievo meilės žibury, melski už mus!
Ištvermingasis Kristaus sekėjau, melski už mus!
Uolusis Marijos garbintojau, melski už mus!
Gražiausių dorybių gėlyne, melski už mus!
Nuolatinės maldos brangintojau, melski už mus!
Maldos ir darbo jungėjau, melski už mus!
Pasninkų ir santūros mylėtojau, melski už mus!
Skaistusis nekaltybės karžygy, melski už mus!
Jaunatviškos skaistybės mokytojau, melski už mus!
Didysis artimo mylėtojau, melski už mus!
Švelnusis prislėgtųjų guodėjau, melski už mus!
Dosnusis našlių šelpėjau, melski už mus!
Jautrusis našlaičių tėve, melski už mus!
Tikroji paliegėlių viltie, melski už mus!
Tikėjimo palaikytojau, melski už mus!
Bažnyčios ir valstybės taikintojau, melski už mus!
Tiesos ir teisingumo vykdytojau, melski už mus!
Krikščioniškosios drausmės atstove, melski už mus!
Nuostabios išminties vyre, melski už mus!
Pavyzdy pasaulio galiūnams, melski už mus!
Mūsų Bažnyčios papuošale, melski už mus!
Mūsų Tėvynės užtarėjau, melski už mus!
Garbingasis Lietuvos sūnau ir globėjau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Kazimierai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

MELSKIMĖS.
Dieve, Tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybe
tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių.
Jam užtariant, padėk ir visiems savo tikintiesiems
neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

 

 

Šv. Kazimieras gimė 1458 m. Krokuvoje, mirė 1484 m. Gardine. Lenkijos karaliaus, Lietuvos didž. Kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio ir Austrijos princesės Elzbietos  Habsburgaitės sūnus. Jis buvo labai pamaldus. Pasižymėjo uolumu tikėjime, skaistumu  ir atgaila, meile vargšams, taip pat pamaldumu Eucharistijai ir Švč. Mergelei Marijai.

 

Džiovos išsekintas mirė Gardine, palaidotas Vilniaus arkikatedroje.

1602 m. paskelbtas šventuoju,  1636 m. – Lietuvos globėju, 1948 m. – viso pasaulio  lietuvių jaunimo globėju.

 

Šventasis Kazimierai, melski už mus!

 

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt