ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

ŠV. JUOZAPAS,

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS

(Kaišiadorių vyskupijos globėjas)

2019 m. kovo 19 d.

Šv. Mišios aukojamos 10.30 val. (Iškilmė)

 

 

 

Būk pasveikintas, šventasis Juozapai,
neišmatuojamų dangaus bei žemės lobių valdytojau ir maitintojau to,
kuris maitina visus pasaulio kūrinius.
Po Marijos tu esi labiausiai vertas mūsų pagarbos ir meilės.
Tarp visų šventųjų tu vienintelis turėjai garbę auklėti, vesti,
maitinti bei globoti Mesiją – tą,
kurį pranašai ir karaliai taip troško bent pamatyti.
Šventasis Juozapai,
išgelbėk mano sielą ir gauk man iš Gailestingojo Dievo malonę …

Šv. Juozapas, kaip ir Šv. Antanas, yra vienas iš didžiųjų stebukladarių, tik pas mus žmonės nėra labai pratę šauktis to ištikimojo Šv. Šeimos Sargo užtarymo sunkiuose gyvenimo reikaluose. O jis mielai išklauso kiekvieną, kas tik į jį kreipiasi ir patiria daug  malonių. 

         Šventam Juozapui mūsų šventovėje yra skiriamas pirmas mėnesio ketvirtadienis. Tad neužmirškime ir mes šio Šventojo. Štai keli pavyzdžiai, kurie aiškiai parodo, koks galingas jo užtarymas pas Dievą (Žiūrėti…).

 

Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti
visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę.
Amen.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt