ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS, KANKINYS

Evangelija pagal Morkų  Mk 16

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

 

2024 m. vasario 3 d., šeštadienis 

ŠV. BLAŽIEJUS, VYSKUPAS – KANKINYS

 

„O Dieve, išgelbėk mus, per Tavo šventojo vyskupo ir kankinio Blažiejaus užtarimą, nuo visų sielos ir kūno blogybių, ypač nuo visų gerklės ligų, ir suteik mums malonę gauti atleidimą per gerą išpažintį ir pašlovinti Tavo Švenčiausiąjį Vardą savo lūpomis. Per Kristų, mūsų Viešpatį Amen.”

 

Šv. Blažiejus mirė apie 315–316 m. Gydytojas, kilęs iš Kapadokijos (Maž. Azija). Tapo atsiskyrėliu, vėliau išrinktas vyskupu. Pasak legendos, pakeliui į egzekucijos vietą, stebuklingai pagydė berniuką, kuris duso gerklėje įstrigus žuvies ašakai.

 

Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

 

 

Šv. Mišių metu tikintieji bus laiminami Šv. Blažiejaus žvakėmis, kurios naudojamos kaip sakramentalija nuo gerklės, kvėpavimo takų ir kitų ligų. Ji teikiama paliečiant gerklę dviem sukryžiuotom žvakėms, prašant   Šv. Blažiejaus užtarimo. Ši apeiga susijusi su tradicija, kuri perduoda, jog vyskupas Blažiejus stebuklingai išgelbėjo berniuką, kuriam gerklėje buvo įstrigęs kaulas ar ašaka.

 

 

Pirmąjį mėnesio šeštadienį, prieš Šv. Mišias kalbama

Švč. Mergelės Marijos litanija ir Pasiaukojimo malda.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt