ŠV. BALTRAMIEJUS, APAŠTALAS IR KANKINYS

Šv. Baltramiejus, vienas iš Dvylikos apaštalų, sąraše minimas po Pilypo (Mk 5, 18). Todėl jis tapatinamas su Natanaeliu, kurį Pilypas atvedė pas Jėzų po to, kai pats buvo sutikęs Mokytoją galilėjietį Jordano pakrantėje. Taigi Baltramiejus drauge su Pilypu priklauso pačių pirmųjų pašauktųjų – tai Jonas, Andriejus, Petras – grupei. Pasakojimas apie Baltramiejaus-Natanaelio susitikimą su Jėzumi, kuris tada pasakė: „Štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos“, leidžia nuspėti, kad Natanaelis buvo tiesus ir spontaniškas žmogus, pasiruošęs negrįžtamai atsiduoti tam, kuris jį sužavėjo, dar prieš kelias akimirkas buvęs jam nepažįstamas. Jis išpažįsta: „Rabi (Mokytojau), tu – Dievo Sūnus, tu – Izraelio karalius.“

 

Šv. Baltramiejus iš pradžių turėjo Jono vardą. Istorikas Euzebijus teigia, kad Šv. Baltramiejus skelbė Evangeliją Indijoje. Dar apaštalavo Armėnijoje, Laodikėjoje (Turkijos vakaruose), Mesopotamijoje, Etiopijoje ir kitur. Manoma, kad nukankintas Armėnijoje.

 

ŠV. BALTRAMIEJUS, APAŠTALAS IR KANKINYS.

LIETUVOS AMATININKŲ GLOBĖJAS.

2021 m. rugpjūčio 24 d., antradienis

 

Atėjusi rugpjūčio 24 diena lietuviams reikšdavo apie vasaros pasitraukimą bei rudens atėjimą, pagal šią dieną buvo prognozuojama, koks bus ruduo.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt