ŠILUVOS ATLAIDAI – VILTIES ATGIMIMO LAIKAS

2021 m. rugsėjo 7 – 15 d. Šiluvos piligriminėje šventovėje švenčiame DIDŽIŲJŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDŲ (ŠILINIŲ) aštuondienį.

Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje – tai neišsenkančią vilties žinią siunčiantis reiškinys, tai vieta ir laikas, kur visi yra laukiami ir visiems randama laiko, tai vieta susitikimams, pokalbiams, tylai, kultūrai ir, žinoma, Dievo artumo potyriui. Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas kviečia atvykti rugsėjo 7–15 dienomis į Šiluvos šventovę! Visą atlaidų programą galite rasti www.siluva.lt  arba  www.kaunoarkivyskupija.lt

 

Rugsėjo 8 d., trečiadienį,  Švč. Mergelės Marijos gimimo diena, vadinama Šilinėmis.

 

 

 

 

 

Šia proga bažnyčiose švenčiama Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventė.

Ypatingi atlaidai švenčiami Šiluvos bažnyčioje, kurioje kabo stebuklingu laikomas Švč. Mergelės Marijos paveikslas.

Pasakojama, kad Šiluvoje apie 1608 – 1612 m. įvykęs Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas. Mergelę Mariją pamatė kaimo piemenys, beganydami bandą.

1457 m. vietos dvarininkas Petras Gedgaudas pastatė Šiluvos bažnyčią ir joje pakabino atvežtą iš Romos Marijos paveikslą. Paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas tik 1786-ųjų rugsėjo 8 d. Po restauruoto paveikslo sugrąžinimo į Šiluvos baziliką, per 2003 m. Šv. Kalėdas į šventovę įsibrovę asmenys pavogė paveikslo aptaisų karūnas bei nuplėšė Dievo Motinos auksinę sagę. Senosios karūnos taip ir nebuvo surastos.

Dvi – Dievo Motinai ir Kūdikiui skirtos – aukso karūnos buvo sukurtos P. Gudyno restauravimo centre, jas pašventino popiežius Benediktas XVI Lietuvos vyskupų vizito ad limina Romoje metu 2006 m. birželio mėnesį.

Vienas iš svarbiausių įvykių Šiluvos istorijoje – Švč. Mergelės paveikslo vainikavimas. Jis liudija oficialų gautų malonių, užtariant Šiluvos Marijai, Bažnyčios pripažinimą. Tai aukščiausias paveikslo pagerbimo būdas ir jo svarbos tikinčiųjų maldingumui pripažinimas.

1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė popiežius Šv. Jonas Paulius II.

Tikinčiųjų dėkingumą Dievo Motinai liudija gausūs votai, supantys šį paveikslą.

 

Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI a. –  jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikštytojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės Romos kalendoriuje ,,gimimo“ šventės.

 

Šiemet švenčiamais Šeimos – Amoris Laetitia  ir Šv. Juozapo metais pagrindinė Šilinių diena – rugsėjo 12-osios Sekmadienis. Šis Sekmadienis skiriamas šeimoms meldžiantis intencija, kad šeimoje išgyvenamas meilės džiaugsmas taptų visos Bažnyčios džiaugsmu.

Tą patį sekmadienį 16.00 val. Šiluvos aikštėje bus švenčiamos Ekumeninės pamaldos. Ekumeninės pamaldos tai kurių metu drauge meldžiasi įvairių konfesijų Krikščionių atstovai.

 

Jėzus yra paliepęs: „Kad visi būtų viena“  (Jn 17, 11).

 

 

Rugsėjo 8 d., trečiadienis

  Švč. Mergelės Marijos gimimo diena, iškilmės.

Šv. Mišios aukojamos 18.00 val.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt