POPIEŽIUS PRANCIŠKUS, ROŽINIS YRA LOBIS,KURĮ REIKIA ATRASTI

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS:

     ROŽINIS YRA  LOBIS, KURĮ REIKIA ATRASTI…

    (žiūrėti…)    

Spalis Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

 

Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir Šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija (lot. invocatio — kreipimasis, meldimas):

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink, * savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

o taip pat kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą Šv. arkangelui Mykolui:

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje,
būk mums apsauga nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame: te sutramdo jį Dievas.
O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą šėtoną ir visas piktąsias dvasias,
kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas.
Amen.

Š. m. mūsų parapijos šventovėje visą spalio mėn. kalbamas Rožinis: 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais

 po  9.00 val. Šv. Mišių; 

Trečiadieniais  –  16.30 val.; 

Šeštadieniais  ir sekmadieniais  –  10.10 val. (prieš Šv. Mišias).

 

Maloniai kviečiame  Švč. Mergelės Marijos Rožinio maldai.  Taip susitelkus ir dangus priartės prie žemės. Prisidėsime prie Dangaus Karalystės kūrimo.

 

Š. m. spalio 1 – os  dienos Rožinio maldos akimirkos:

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt