PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA – 2024

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė”. „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324).

„Kodėl privalau kas Sekmadienį eiti į bažnyčią, jeigu Dievas yra visur, taip pat ir mano širdyje?” – toks ar panašus klausimas užduodamas dažnai. Atsakymo reikėtų ieškoti pirmiausia Šventajame Rašte. Paskutinės vakarienės metu Jėzus suburia apaštalus ir taria, kaip jiems tada atrodė, gana keistus žodžius. Laužydamas duoną sakė: „Imkite ir valgykite iš jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas”. Duodamas taurę su vynu sakė: „Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai taurė mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui” (Plg. Mt 26, 26-30).

Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas yra nuodėmės ir mirties nugalėjimas, tai atveria žmogui kelią į gyvenimą vienybėje su Dievu, kurio pradžia yra jau čia, žemėje, o pilnatvė atsiveria amžinybėje, kai žmogus sugrįžta i Amžinojo Tėvo namus. Kokiu būdu galima susitikti su Gyvuoju Dievų mūsų kasdienybėje, jeigu jis jau prisikėlė? Mes, krikščionys tikime, kad realiai susitinkame su juo kiekvienų Šv. Mišių metu, kai kartojame tai, ką darė Jėzus paskutinės vakarienės metu – sudabartiname jo auką, kurios metu Dievas ateina pas kiekvieną iš mūsų, dalyvaujančius Šv. Mišiose duonos ir vyno pavidalu. Todėl kiekvienam krikščioniui Šv. Mišios tampa gyvenimo centru, kuriame jis susitinka su Dievu ir atveria savo širdį jo malonei, kuri gydo ir padeda eiti keliu, kuris veda į vienybę su Kūrėju. Tokiu būdu atsisakydami Šv. Mišių, atsisakome galimybės susitikti su Dievu ir atverti savo širdį Jo malonei, kuri mus gydo. Palyginimui galima įsivaizduoti žmogų, kurį mylime. Mylime jį kai matome ir kai nematome, ryte ir vakare, pirmadienį ir sekmadienį, tačiau kiekviena proga susitikti, tampa ypatingu džiaugsmu ir palaiko bei gaivina meilės ryšį.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikučiai visus metus ruošėsi Pirmajai Šv. Komunijai. Ir … pagaliau sulaukę gegužės mėnesio, gražiausio pavasario laiko, su virpančiom širdelėmis, pasipuošę, su žvake, rožiniu ir škapleriu įžengs į savo parapijos Bažnyčią.

Bažnyčia kviečia vaikučių Šventėje dalyvauti tėvelius, broliukus, sesutes bei senelius…

Vaikučiai iš įvairių parapijos mokyklų pirmą kartą priims Pirmąją Šv. Komunija:

 

Eil. Nr.

 

   DATA

 

MOKYKLOS PAVADINIMAS

VAIKUČIŲ SKAIČIUS

 

  KATECHETAI

1.

2024-05-12

Kuršėnų Pavenčių mokykla – daugiafunkcis centras

32

Remigijus  Čepas

2.

2024-05-19

Kuršėnų Daugėlių progimnazija ir Drąsučių mokykla

25

Remigijus  Čepas

3.

2024-05-26

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

51

Rima Kareivienė

                                                                                       Iš viso:

108

 

 

 

Iškilmingos Pirmosios Šv. Komunijos Šv. Mišios aukojamos

12.00 val.

                             Telydi Jus visus Švč. Mergelės Marijos globa.

 

2023 m. akimirkos…

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt