PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

    Vasario 11 – oji. (Sekmadienis)

Popiežius Jonas Paulius II 1992 metais vasario 11-tąją paskelbė Pasauline ligonių diena.
Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis.

„Jis mus kviečia nebijoti, nes jis ateina, jis prisartina, mūsų nepamiršta, nes jam esame svarbūs, nes esame tie, su kuriais jis nori dalintis gyvenimu“.

Šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka; 9.00, 10.30 ir 12.00 val.

Bus teikiamas Ligonių Sakramentas.

Sudarykime sąlygas ligonių atvykimui į bažnyčią.

Kaip ir visi sakramentai, Ligonių patepimas yra liturginė ir bendruomeninė apeiga, atliekama šeimoje, ligoninėje ar bažnyčioje, teikiant šį sakramentą vienam ligoniui ar visai jų grupei. Esminė šio sakramento apeiga yra ligonio kaktos ir rankų (pagal Romos apeigas) patepimas, palydimas sakramentą teikiančio kunigo maldos, kurioje prašoma ypatingos šio sakramento malonės.

Patepimas Ligonių aliejumi — sustiprina Krikštu pateptą krikščionį kovoje su liga, skausmu, išbandymais, primena išrinkimą, paskyrimą būti Dievo karalystės dalyviu.

 

Vasario 9 d. 10.00 val. (Penktadienį)

Šv. Mišios aukojamos

  Kuršėnų ligoninės koplyčioje

Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame:

Stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.

 

 

Tebūnie mūsų gyvenimas pagal  Šv. Mišių maldą:

—    Meldžiame Tave, Viešpatie, apvalyk mūsų širdį, kad Tavo Sūnus, mūsų Viešpats Jėzus Kristus, atvykdamas į mus, atrastų sau tinkamai paruoštą buveinę. —

 

2017 m. vasario 11 d. (Šeštadienio) Šv. Mišių akimirkos…

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt