PARAPIJOS GARBINGI JUBILIEJAI

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijai labai reikšmingi šie 2023  metai.

      Šiais metais švenčiant Viešpaties metus, minėsime ir Šv. Jono Krikštytojo parapijos garbingus Jubiliejus, tai nuo

                               PARAPIJOS  ĮKŪRIMO  (1523 – 2023)  –  500 metų  ir

                               BAŽNYČIOS PASTATYMO  (1933 – 2023)  –  90 metų

      Bažnyčia buvo pakonsekruota (pašventinta) 1933 m. rugsėjo 29 d. per Šv. arkangelo Mykolo šventę. 

      Iškilmingas Šv. Mišias (10.30 val.)  aukos  J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis kartu su kunigais. Po Sumos Šv. Mišių vyks Eucharistinė procesija, padėkos bei sveikinimų akimirkos.

      Po to mus džiugins solistai, visoje Lietuvoje puikiai žinomi atlikėjai – Liudas Mikalauskas ir Ona Kolobovaitė.

      Šią šventę pratęsime bažnyčios šventoriuje, kur galėsime visi su gera nuotaika pabendrauti. Pradžioje, dėkojant Dievui už suteiktas malones, sukalbėsime maldą ,,Tėve mūsų…“  ir prašant  J. E. vyskupo Eugenijaus Bartulio palaiminti mūsų susibūrimą prie agapės stalo.

 

Maloniai kviečiu visus, visus prisijungti ir paminėti šią ypatingą progą!

 

  Viešpatie,

 

bažnyčios globėjo Šv. Jono Krikštytojo užtarimu, padėk, kad tavo garbei ir žmonių gerovei šioje bažnyčioje tebūna šlovinamas Dievas, o tikintieji tešvęnčia savo krikščionišką gyvenimą. Amen.

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos  klebonas mons. Vytautas Kadys

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt