MIRĖ POPIEŽIUS EMERITAS BENEDIKTAS XVI

Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“, – rašo Šv. Paulius. Tapdamas žmogumi Dievas nusileido iš dangaus aukštybių, bet gimė. Dievas pasirinko tokį atėjimo į pasaulį būdą, nes jis gerbia žmogaus laisvę, sakė popiežius Pranciškus paskutinės metų dienos vakarą Šv. Petro bazilikoje vadovaudamas sausio 1-ąją švenčiamos Švč. Mergelės Marijos – Dievo Gimdytojos – iškilmės pirmiesiems mišparams.

 

Pasak Pranciškaus, būtent iš šio Dievo veikimo stiliaus, iš tokio santykio su mumis, kyla visos žmogiškosios dorybės, kurios įgalina mus oriai ir gražiai gyventi kartu. Viena pagrindinių dorybių yra gerumas, skatinantis žmonių tarpusavio brolystę ir socialinę draugystę.

„Kalbant apie gerumą, šią akimirką mintys savaime krypsta į mūsų brangų popiežių emeritą Benediktą XVI, kuris šį rytą mus paliko, – kalbėjo Pranciškus. – Su jauduliu atsimename jį, tokį kilnų ir mielą. Širdyje jaučiame didžiulį dėkingumą – dėkingumą Dievui, kad davė Benediktą Bažnyčiai ir pasauliui; dėkingumą už viską, ką Benediktas XVI nuveikė gero, ypač už tikėjimo ir maldos liudijimą. Tik Dievas žino jo užtarimo, jo aukų dėl Bažnyčios gerovės vertę ir jėgą.“

Gerumas yra svarbus dialogo kultūros veiksnys, tęsė Pranciškus, o dialogas yra būtinas, jei norime gyventi taikoje kaip broliai, kurie, nors ne visada sutaria, bet kalbasi, klausosi vieni kitų, stengiasi suprasti ir susitikti. Tik pagalvokite, koks būtų pasaulis be kantraus dialogo!

Popiežius sakė, kad vartotojiško individualizmo daroma žala yra akivaizdi. Didžiausia žala yra ta, kad kitus žmones suvokiame kaip kliūtis mūsų ramybei, mūsų komfortui. Kiti mums kelia nepatogumų, trukdo, atima iš mūsų laiką ir išteklius, neleidžia mums daryti to, ką norime. Priešnuodis tokiam individualizmui yra gerumas. Jis taip pat yra priešnuodis kitoms mūsų visuomenės patologijoms.

„Brangūs broliai ir seserys, gerumo, kaip asmeninės ir pilietinės dorybės, atgaivinimas gali pagerinti gyvenimą mūsų šeimose, bendruomenėse, miestuose“, – sakė popiežius ir palinkėjo visiems, ypač savo vyskupijos tikintiesiems romiečiams, augti šia dorybe – gerumu.

 

2022 m. gruodžio 31 d. į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.

 

Žiūrėti:

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,527

https://www.vaticannews.va/lt/vatikanas/news/2023-01/benediktas-xvi-pasarvotas-sv-petro-bazilikoje.html

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt