MALDOS UŽ UKRAINĄ DIENA

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS MALDA

Išklausyk mūsų maldavimą, Viešpatie, taikos Dieve!
Mes tiek daug kartų ir tiek daug metų
bandėme išspręsti savo konfliktus savo jėgomis ir netgi savo ginklais.
Gausybė priešiškumo ir tamsos atvejų;
daug pralieto kraujo; daug sulaužytų gyvybių;
daug palaidotų vilčių…
Tačiau mūsų pastangos buvo bergždžios.

Dabar, Viešpatie, Tu padėk mums!
Tu duok mums taiką,
Tu išmokyk mus taikos,
Tu vesk mus į taiką.
Atverk mūsų akis ir širdis,
ir suteik drąsos pasakyti: „Daugiau niekada karo! „Karas viską naikina!“
Suteik mums drąsos imtis konkrečių veiksmų, kad sukurtume taiką.

Viešpatie, Abraomo ir pranašų Dieve, Meilės Dieve,
sukūręs mus ir kviečiantis mus gyventi kaip brolius,
duok mums jėgų kiekvieną dieną būti taikos kūrėjais;
duok mums gebėjimą geranoriškai žvelgti į visus brolius,
kuriuos savo kelyje sutinkame.

Padėk mums įsiklausyti į šauksmą mūsų piliečių,
prašančių ginklus paversti taikos įrankiais,
baimes – pasitikėjimu, o įtampą – atleidimu.
Palaikyk mumyse degančią vilties liepsną,
kad, dėl taikos pergalės, kantriai ir
atkakliai rinktumės dialogą ir susitaikymą.

Tegul iš kiekvieno žmogaus širdies
išnyks žodžiai: susiskaldymas, neapykanta, karas!
Viešpatie, nuginkluok liežuvius ir rankas,
atnaujink širdis ir protus, kad mus jungiantis žodis visada būtų „brolis ir sesuo”,
o mūsų gyvenimo būdas taptų: šalom, taika, salam!
Amen.

 

EUROPOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS TARYBOS INFORMACIJA

 

 

Europos vyskupų konferencijų taryba (CCEE) š. m. rugsėjo 14 d. paskelbė

Maldos už Ukrainą diena.

Ši diena – Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventė – pasirinkta todėl, kad ji ypač iškilmingai švenčiama Rytų Bažnyčioje, be to, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai buvo paskelbę 2022 m. Šv. Kryžiaus metais. Ukraina dabar eina Kryžiaus keliu.

Kviečiame šią dieną kiekvienoje Lietuvos parapijoje ir rektoratose surengti eucharistinę adoraciją už taiką Ukrainoje. Kiekvienas klebonas/rektorius pagal galimybes tenusprendžia, kuriuo dienos metu ji vyks ir  kiek ilgai truks.

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikintieji esate kviečiami šiandien prisijungti

prie Maldų už Ukrainą:

16.00 val.  einamas Jėzaus  kančios Kryžiaus kelias.

17.00 val.  Šv. Mišios.

Po Šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas ir melsimės už Ukrainą bei jos

mirusius ir gyvuosius žmonės.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt