KŪČIŲ IR KALĖDINIO LAIKOTARPIO ŠVENTIMO TVARKA

Viešpaties gimimo šventė neturėtų prasmės,

Jei iš tiesų Viešpats negimtų šiandien mūsų širdyse…

Kalėdų stebuklas – tai mumyse gyvenantis Dievas,

Šventosios nakties palaima teužlieja mūsų visų širdis,

                        Kad savo gyvenimu skelbtume pasauliui Amžinojo Tėvo meilę. 

KŪČIOS 

 

                               2023 m. gruodžio 24 d., Sekmadienis

 

Šiandien susilaikoma nuo mėsiškų valgių, vakare krikščioniškose šeimose valgoma       Kūčių vakarienė, kuri pradedama bendra šeimos malda:

krikščioniškos tarpusavio meilės ženklan laužomas bažnyčioje palaimintas paplotėlis – kalėdaitis ir dalijamasi juo.

KRISTAUS  GIMIMO  VIGILIJA.

Pirmųjų amžių krikščionys turėjo paprotį kiekvieną didesnę religinę šventę pasitikti dieną ar visą parą prieš tai trunkančiu budėjimu su Šv. Mišiomis – vigilija. Kalėdų išvakarių vigilija Lietuvoje vadinama Kūčiomis. Paprotys budėti ir per naktį melstis jau išnykęs, tačiau lietuviai, kaip jokia kita krikščioniška tauta, turi sukūrę ir išsaugoję daugelį kitų Kūčių papročių. Šiandieninės Kūčios – tai iškilminga vakarienė, kurios kilmė aiškinama įvairiai…

 

Maloniai kviečiame visus parapijiečius

20.00 val. į iškilmingas Bernelių Šv. Mišias.

   KRISTAUS GIMIMAS

ŠV. KALĖDOS

 

2023 m. gruodžio:

25 d. (Pirmadienis):   Šv. Mišios aukojamos  9.00 val. ir 10.30 val. (Suma).                    

26 d. (Antradienis):    Antroji Šv. Kalėdų diena. Šv. Mišios aukojamos 10.30 val.

31 d. (Sekmadienis):  ŠVENTOJI ŠEIMA: JĖZUS, MARIJA IR JUOZAPAS. Šventė.

Šv. Mišios aukojamos 9.00 val. ir Padėkos Dievui Šv. Mišios už praėjusius metus 10.30 val. 

Po Šv. Komunijos maldos giedamas padėkos himnas ,,Tave, Dieve, garbinam“. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris paskutinę metų dieną bažnyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant himną ,,Tave, Dieve, garbinam“, kuriuo dėkojama Dievui už per praėjusius metus gautas geradarybes ir malones.                                

 

 

SVEIKI SULAUKĘ NAUJŲJŲ METŲ!

 

2024 m. sausio:

 

1 d. (Pirmadienis):  ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, DIEVO GIMDYTOJA. Iškilmė.

Šv. Mišios Aukojamos 10.30 val.

 

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba kalbant himną ,,O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ Naujųjų Metų dieną, prašant Dievo pagalbos prasidedantiems metams.

 

6 d. (Šeštadienis):  KRISTAUS APSIREIŠKIMAS .

TRYS KARALIAI. Iškilmė.

Šv. Mišios Aukojamos 10.30 val.

Bus laiminama kreida ir smilkalai.

 

7 d., (Sekmadienis): II SEKMADIENIS PO ŠV. KALĖDŲ.

KRISTAUS  KRIKŠTAS. Šventė

Šv. Mišios aukojamos  9.00 val. ir 10.30 val. (Suma).  

Šiandien baigiasi liturginis Šv. Kalėdų laikas ir prasideda eilinis laikas iki 2023 m. vasario 13 d. (imtinai).

Vasario 14 d. (Trečiadienis) PALENŲ TREČIADIENIS. Prasideda GAVĖNIOS LAIKOTARPIS.                

Kviečiame į Šiaulių vyskupijos šeimų šventę

„Plačiai atverkite Kristui duris“:

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt