KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ – ŠEŠTINĖS

Žengęs į dangų stebuklingai, Dievo Sūnau, atleidi mums gailestingai. Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį, nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį, aleliuja, aleliuja.

 

2024 m. gegužės 12 d., VII VELYKŲ SEKMADIENIS

Iškilmės.

Šv. Mišios aukojamos   9.00 val.  ir  10.30  val.

Prieš Sumos Šv. Mišias daroma procesija.

Evangelija     Mk 16, 15–20

Jis buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo.

 

 

„Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą. (Lk 24, 46-53)“

 

 

PASAULINĖ SOCIALINIO KOMUNIKAVIMO DIENA.

 

Popiežius Pranciškus
Žinia 58-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga

Dirbtinis intelektas ir širdies išmintis: 
siekiant visapusiškai žmogiško komunikavimo

 

 

Skaityti: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,561

 

Skatiname įsigyti, skaityti, klausyti, žiūrėti ir remti katalikišką žiniasklaidą.

Rinkliava bus skirta Bažnyčios komunikacijos veiklai ir priemonėms išlaikyti.

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt