„Jo vardas – Jonas“

Elzbietai atėjo metas gimdyti, ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės, išgirdę, kokią didžią malonę buvo suteikęs jai Viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu – Zachariju. 
Motina pasipriešino: „O, ne! Jis vadinsis Jonas“. 
      Kiti jai sakė: „Betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo“. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. 
      Šis, pareikalavęs rašomosios lentelės, užrašė: „Jo vardas – Jonas“. Visi stebėjosi. Tuoj pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis, ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė, ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius.   Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo: „Kaip manai, kas bus iš to vaiko?“ Jį tikrai globojo Viešpaties ranka. 
      Tuo tarpu kūdikis augo ir tvirtėjo dvasia. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienos. 

 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS Lk 1, 57–66. 80

„Jo vardas – Jonas“

 

VIEŠPATIE, ištyrei mane ir pažįsti.

2 Žinai, kada atsisėdu ir kada atsistoju,[i2] –

iš tolo supranti mano mintis.

3 Stebi mano žingsnius ir mano poilsį, –

pažįsti visus mano kelius.

 

13 Juk tu mano širdį sukūrei,

užmezgei mane motinos įsčiose.

14 Šlovinu tave,

nes esu nuostabiai padarytas.

Tavo visi darbai nuostabūs, –

tai žinau labai gerai.

15 Mano išvaizda tau buvo žinoma,

kai buvau slapta kuriamas,

rūpestingai sudėtas žemės gelmėse [i6]

 

Birželio 24 d. švenčiame Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.  Tai Šv. Jono Krikštytojo gimimo

diena. Jis gimė šešiais mėnesiais anksčiau už Jėzų.

      Apie Joną Krikštytoją sakoma įvairiai: pranašas, Sužadėtinio draugas, angelas, balsas,

Elijas, Išganytojo krikštytojas.
      Jo tėvas Zacharijas po jo gimimo, įkvėptas Šventosios Dvasios sako: „O tu ,vaikeli, būsi

vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes eisi pirma Viešpaties jam kelio nutiesti; tu mokysi jo

žmones išganymą pažinti per nuodėmių atleidimą.“ (Lk 1, 76 – 77).

 

2022 m. birželio 26 d., Sekmadienį 

Kuršėnų PARAPIJOS TITULINIAI

ŠV. JONO  KRIKŠTYTOJO  ATLAIDAI

 

Šv. Mišios aukojamos  9.00 val.  ir  10.30 val.

PO ŠV. MIŠIŲ (10.30 val.) PROCESIJA IR IŠKILMINGAS PALAIMINIMAS.

 

Maloniai kviečiami į

Šv. Jono Krikštytojo atlaidus.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt