GEGUŽĖ – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS MĖNUO

PAVASARIO ŽALIO TAKAIS VĖL ŽENGI * žiedais vainikuota, didinga, žavi, * per žydinčias pievas, per kalnus, šilus, * eini, Motinėle, ir vėl Tu pas mus.

2 Koks džiaugsmas žmonijai sutikti Tave * pavasario saulės auksiniam tvane * su vyturio giesme, melsva žibute, * pražydusia ieva kiekvienam šlaite!

3 Kaip gera, Marija, mums šiais vakarais * suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais, * tarp mirgančių žvakių, kvapių smilkalų, * aukot Tau ugningą jaunystę širdžių!

4 Težydi dorybėm mūs širdys gražiau, * nei šiandien pasaulis pražydęs yr Tau * pirmaisiais žiedeliais laukų ir miškų, * pasklidusiais tūkstančiuos Tavo takų.

5 Priimki mūs meilę, padėki silpniems, * neleiski, Marija, keliauti vieniems: * pavasarį amžiną norim matyt, * per amžius jaunystę kaip Tu išlaikyt.

 

Gegužės mėnuo skiriamas mūsų dangiškai motinai

Švč. Mergelei Marijai.

 

Marijos garbei amžių bėgyje buvo paskirta ne vien atskiros dienos-šventės, ne vien tik savaitės diena — šeštadienis, bet ir visas ištisas gegužės mėnuo. Bažnyčia šį gražiausią pavasario mėnesį parinko ypatingam Marijos garbinimui ne atsitiktinai. Tas metų laikas, kai gamta atbunda ir pasipuošia gražiausiais žiedais, negalėjo likti nepašvęstas tai, kurią Bažnyčios liturgija vadina Jeriko rože, Libano kedru, kvapiu cinamono ir balsamo medeliu. Kadangi gamta išsiskleidžia visu savo grožiu ypačiai gegužės mėnesį, tad jis ir yra paskirtas Mistinei Rožei pagarbinti. Kasdieninės šio mėnesio pamaldos Marijos garbei yra vadinamos gegužinėmis pamaldomis. Gegužės mėnesį Bažnyčia kviečia savo vaikus rinktis į Marijos šventoves, prie jos paveikslų ir nešti dvasines maldų puokštes, prigimties ir malonės žiedus Nekalčiausiajai ir skaisčiausiajai Mergelei Marijai. 

 

Tiesa, šis pamaldumas nėra grynai liturginis: jis priklauso prie taip vadinamų pridedamųjų pamaldų, atliekamas kiekvieno krašto kalba. Tačiau, jis būdamas visuotinis, įvestas visoje Bažnyčioje ir sudarąs dalį bažnytinių pamaldų, vadovaujamas bažnyčiose kunigo, savo pobūdžiu priartėja prie liturginių pamaldų.

 

Maloniai kviečiame parapijiečius dalyvauti

GEGUŽINĖSE  PAMALDOSE

2023 m. gegužės 1 – 31 d.

 

Švč. Mergelės Marijos garbei

kurios mūsų šventovėje vyksta:                     

 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais

po 10.00 val. Šv. Mišių;

Trečiadieniais  16. 40 val.;

Šeštadieniais 10.00 val.;

Sekmadieniais po 9.00 val. Šv. Mišių:

  ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Litanija  į Dievo Gailestingumą

Švč. M. Marijos litanija ir Šv. Bernardo malda.
Po litanijos giedama giesmė ,,Sveika Marija Motina Dievo“.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt