GAVĖNIA – 2019

GAVĖNIA – 2019

GAVĖNIA trunka nuo Pelenų dienos iki Paskutinės Vakarienės (Didysis Ketvirtadienis)   Šv. Mišių pradžios.

Gavėnia skirta pasirengti Šv. Velykoms. Todėl gavėnios liturgija tiek Krikštui palaipsniui besiruošiančius katechumenus, tiek Krikštą prisimenančius bei atgailaujančius tikinčiuosius rengia Velykų paslapčiai švęsti.

Gavėnia  –  tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo laikotarpis prieš didžiausią katalikų šventę  –  Šv. Velykas. Malda, pasninkas, išmalda padeda mums geriau praleisti šį laiką. Gavėnia  –  tai dvasinio atnaujinimo ir atsivertimo laikas. Pradžioje tai buvo vos 40 valandų – tik Didysis Penktadienis ir Didysis Šeštadienis. Vėliau šis pasiruošimas truko visą savaitę, o maždaug nuo V – to amžiaus pasiruošimo Šv. Velykoms laikotarpis buvo pratęstas iki 40 – ties dienų.

 

Gavėnios metu mūsų bažnyčioje:

 

PENKTADIENIAIS

 

9.30 val. einamas Kryžiaus kelias ir giedami Kalvarijos Kalnai.

KRYŽIAUS KELIAS. Tai adoracinio pobūdžio gavėnios pamaldos, simboliškai atkartojančios Jėzaus Kristaus kančios kelią, Jo mirtį , palaidojimą ir garbingą prisikėlimą.

Ši tradicija atsirado Jeruzalėje. Viduramžiais ją išplatino pranciškonai, kurie lydėdami maldininkus sustodavo prie stočių, vaizduojančių Jėzaus mirties istoriją. Keturiolikos stočių skaičius buvo nustatytas XVII a.

Katalikų bažnyčiose Kryžiaus Kelias vaizduojamas paveikslais, patalpintais ant šoninių šventovės sienų. Kryžiaus Kelio stotys – tai ne tik Kristaus paskutiniųjų dienų įvykių atvaizdavimas. Jos turi savo turtingą simboliką, o taip pat duoda pagrindą meditacijoms apie tiesą, meilę ir gailestingumą.

SEKMADIENIAIS

 

10.00 val. einamas Kryžiaus kelias.

Graudūs verksmai, kuriais apmąstome Jėzaus kančią,

giedami Šv. Mišių (Sumos) metu – 10.30 val.

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt