GAVĖNIA

GAVĖNIA

Šiemet Gavėnios liturginis laikotarpis prasidės Pelenų trečiadieniu vasario 14 d. ir pasibaigs Didžiąja Savaite, ir Šv. Velykomis, kurios šiemet bus švenčiamos balandžio 1 d.

GAĖNIA  –  tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo laikotarpis prieš didžiausią katalikų šventę  –  Šv. Velykas. Malda, pasninku, išmalda padeda mums geriau praleisti šį laiką. Gavėnia  –  tai dvasinio atnaujinimo ir atsivertimo laikas. Pradžioje tai buvo vos 40 valandų – tik Didysis Penktadienis ir Didysis Šeštadienis. Vėliau šis pasiruošimas truko visą savaitę, o maždaug nuo V – to amžiaus pasiruošimo Šv. Velykoms laikotarpis buvo pratęstas iki 40 – ties dienų.

 

PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė). Gavėnia prasideda Pelenų Trečiadienį, barstant žmonės ant galvų šventintus pelenus. Šias apeigas pagal tradiciją lydi žodžiai: ,,Atmink, kad dulkė esi ir dulke pavirsi“, arba ,,Atsiverskite ir tikėkite evangelija“.

Pelenų dieną pasninkaujama – sočiai pavalgyti galima tik vieną kartą per dieną, o dienos bėgyje dar du kartus lengvai užkąsti. Pasninko laikytis kviečiami sveiki žmonės nuo 18 iki 60 metų. Beje, Gavėnios pasninko metu susilaikoma nuo mėsos, taip pat ir kiekvieną penktadienį. 

 

 

KRYŽIAUS KELIAS. Tai adoracinio pobūdžio gavėnios pamaldos, simboliškai atkartojančios Jėzaus Kristaus kančios kelią, Jo mirtį ir palaidojimą.

Ši tradicija atsirado Jeruzalėje. Viduramžiais ją išplatino pranciškonai, kurie lydėdami maldininkus sustodavo prie stočių, vaizduojančių Jėzaus mirties istoriją. Keturiolikos stočių skaičius buvo nustatytas XVII a.

Katalikų bažnyčiose Kryžiaus Kelias vaizduojamas paveikslais, patalpintais ant šoninių šventovės sienų. Kryžiaus Kelio stotys – tai ne tik Kristaus paskutiniųjų dienų įvykių atvaizdavimas. Jos turi savo turtingą simboliką, o taip pat duoda pagrindą meditacijoms apie tiesą, meilę ir pan.

 

Gavėnios metu mūsų bažnyčioje:

Penktadieniais 

9.30 val. einamas Kryžiaus kelias ir

 giedami Kalvarijos Kalnai.

 

 

Sekmadieniais

10.00 val. einamas Kryžiaus kelias.

Graudūs verksmai, kuriais apmąstome Jėzaus kančią,

giedami Šv. Mišių (Sumos) metu – 10.30 val.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt