DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

DIDŽIOSIOS  SAVAITĖS

PAMALDŲ  TVARKA 

2019 m. 

Balandžio 15 d.  –  DIDYSIS PIRMADIENIS

Šv. Mišios aukojamos  9.00 val.

 Balandžio 16 d.  –  DIDYSIS ANTRADIENIS

Šv. Mišios aukojamos  9.00 val.

  Balandžio 17 d.  –  DIDYSIS TREČIADIENIS

Šv. Mišios aukojamos  17.00 val.

_____

Balandžio 18 d. –  DIDYSIS KETVIRTADIENIS

11.00 val. J. E. Šiaulių Vyskupas Eugenijus Bartulis

su Šiaulių vyskupijos kunigais

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje aukos Krizmos  Šv. Mišias, kurių  metų  pašventinami Ligonių,  Katechumenų  ir Krizmos aliejai.

Kunigai atnaujins kunigystės įsteigimo dieną.

 

DIDYSIS VELYKINIS TRIDIENIS

 

 

 

Balandžio 18 d.  –  DIDYSIS KETVIRTADIENIS

PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS  –  18.00 val.

 

 

Balandžio 19 d.  –  DIDYSIS PENKTADIENIS

 

 

KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS  –  18.00 val.

Visoje bažnyčioje privalomas pasninkas ir susilaikymas.

Visame pasaulyje daroma rinkliava  Šventosios Žemės bažnyčioms išlaikyti.

 

 

Balandžio 20 d.  –  DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

8.00  –  18.00 val.

Maldos budėjimas prie Kristaus  Kapo, apmąstant  Jo kančią ir mirtį.

 

 

VELYKNAKČIO LITURGIJA PRASIDĖS  18.00 val.

 

Šventinama  ugnis, vanduo, atnaujinami Krikšto įžadai.

                     Krikšto pažadų atnaujinimui atsineškime žvakes.

        Šventintą vandenį bus galima pasiimti tik pasibaigus pamaldoms.

Šią dieną už Krikšto įžadų atnaujinimą įprastinėmis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai.

Yra senas paprotys šventinti Velykinio stalo valgius. Mūsų  bažnyčioje Velykiniai

valgiai  šventinami po  vakarinių Šv. Mišių.

                    Šv. Velykų dienoje  – po Prisikėlimo  Šv. Mišių.

 

 

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt