BIRŽELINĖS PAMALDOS

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių. Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

 

      Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.   

 

      Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

 

      Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas:

 

Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.

 

Birželinės pamaldos

Švč. Jėzaus Širdies garbei

 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šio mėnesio 24 d., penktadienį po Devintinių, minima  Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, taip pat kasdien atliekamos šiam tikslui skirtos pamaldos. Prie išstatyto  Švč. Sakramento kalbama Švč. Jėzaus Širdies litanija, kalbamas Žmonijos pasiaukojimo aktas, pabaigoje giedama ,,Jėzaus Širdies Švenčiausia“.

 

Pamaldų laikas mūsų bažnyčioje:

 

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais,

penktadieniais ir šeštadieniais –  10.00 val.

Trečiadieniais  –  16.40  val.

 Sekmadieniais po  9.00  val.  Šv. Mišių

 

 

Visagali Dieve, mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi ir šloviname nuostabias jos geradarybes;­ leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių iš to dangiško dovanų šaltinio.

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt