[advps-slideshow optset="1"]

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2023 – 2024

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasideda būtent Advento metu (Šiais metais Adventas prasideda nuo gruodžio 3 d), tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOJE SVARBI NAUJIENA

VYSKUPAS DARIUS TRIJONIS PASKIRTAS

ŠIAULIŲ VYSKUPIJOS VYSKUPO J E EUGENIJAUS BARTULIO

VYSKUPU KOADJUTORIUMI

2024 m birželio 29 d, šeštadienis

Nuoširdžiai kviečiame atvykti į Šiaulių Šv apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą pasitikti vyskupą koadjutorių DARIŲ TRIJONĮ ir dalyvauti iškilmingose Šv Mišiose

1200 val

Tai vyskupo koadjutoriaus DARIAUS TRIJONIO naujo kelio pradžia

 

Darius Trijonis gimė…

skaityti toliau...

ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI

2024 m birželio  29 d, šeštadienis

IŠKILMĖS

Šv Mišios aukojamos 1030 val 

Aplankius šventovę ir pamaldžiai sukalbėjus Viešpaties maldą bei Tikėjimo išpažinimą

(EI, conc33) įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai

Iškilmingas palaiminimas

 

,,Dieve, tu šiandien – apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje – mūsų širdis užlieji tyru, kilniu džiaugsmu; padaryk, kad ant jų pastatytoji tavo Bažnyčia visada galėtų…

skaityti toliau...

ŠV. JONAS KRIKŠTYTOJAS

O birželio 22 d, šeštadienį 2000  val, kviečiame į koncertą iš ciklo ,,Muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone“ Mūsų šventovėje koncertuos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis ,,Musica Humana“  (https://siauliuvyskupijalt/muzikines-baznyciu-naktys-2/)

 

2024 m birželio 23 d, XII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS

Maloniai kviečiami į Šv Jono Krikštytojo atlaidus

Šv Mišios aukojamos  900 val ir 1030 val

IŠKILMĖ

Po 1030 val Šv Mišių procesija…

skaityti toliau...

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

2024 m birželio 7 d

Penktadienis, iškilmės

Šv Mišios aukojamos 1000 val

Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, per Švč Jėzaus Širdies iškilmę viešai

kalbančiam maldą ,,Gerasis Jėzau“

Birželio mėnuo skiriamas garbinti Švč Jėzaus Širdį Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po Sekminių, esti minima Švč Jėzaus Širdies diena, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos pamaldos

Birželinių pamaldų turinį sudaro Švč Jėzaus Širdies…

skaityti toliau...

2024 m. birželio 2 d. – TĖVO DIENA

Tėvo diena — tai šventė, minima pirmąjį birželio mėnesio Sekmadienį

Šv Mišios aukojamos

   UŽ  GYVUS  TĖVUS 

900  ir 1030 val

Prieš Šv Mišias teikiamas palaiminimas

pamaldose dalyvaujantiems tėvams

MALONIAI KVIEČIAME MALDAI UŽ MIRUSIUS TĖVUS

AA

1600 val einamas Kryžiaus kelias

Kalbama litanija už mirusius

Šv Mišios aukojamos  1700 val

 

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt