[advps-slideshow optset="1"]

LITURGINIŲ METŲ KALENDORIUS 2023 – 2024

Kalendoriniai ir liturginiai metai prasideda būtent Advento metu (Šiais metais Adventas prasideda nuo gruodžio 3 d), tai yra džiaugsmingo mūsų Gelbėtojo Jėzaus Kristaus atėjimo laikas Tai taip pat yra naujų liturginių metų, dar vadinamų bažnytiniais metais, pradžia Šių liturginių…

skaityti toliau...

NAUJIENOS

ATVELYKIO KONCERTAS – 2024

II  VELYKŲ  SEKMADIENIS –

DIEVO  GAILESTINGUMO  SEKMADIENIS

ATVELYKIS

 

2024 m balandžio 7 d

 

Maloniai kviečiame parapijiečius į mūsų šventovę maldai ne tik į Sumos Šv Mišias aukojamas 1030 val, bet ir į Atvelykio koncertą

Priimkime svečius, pabūkime kartu ir pasiklausykime gražių giesmių

Aleliuja! Aleliuja!

 

skaityti toliau...

VIEŠPATIES APREIŠKIMAS

2024 m balandžio 8 d, pirmadienis, iškilmės

Šv Mišios aukojamos  1000 val

 

Lk 1, 26–38 „Sveika, malonėmis apdovanotoji!  Viešpats su tavimi!“

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija

Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats…

skaityti toliau...

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS – 2024

Evangelija     Jn 20, 19–31

Palaiminti, kurie tiki nematę
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną
Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ Tai pasakęs, jis kvėpė į juos…

skaityti toliau...

ŠV. VELYKŲ SVEIKINIMAS – 2024 m.

ŠIAULIŲ VYSKUPO J E EUGENIJAUS BARTULIO ŠV VELYKŲ SVEIKINIMAS

Prisikėlęs Kristus yra su mumis!

Mieli broliai kunigai, vienuoliai, vienuolės ir visi geros valios žmonės

Linksma diena mums nušvito, visi troško džiaugsmo šito, kėlės Kristus, mirtis krito, – Aleliuja“

Po skaudaus ir baime bei neviltimi paženklinto penktadienio išaušo mirties nugalėtojo pergalė Nuoširdžiausiai sveikinu visus, sulaukusius džiugaus Kristaus Prisikėlimo ryto

Po Kristaus mirties, moterys atėję prie kapo patepti kvapniaisiais tepalais Kristaus kūno,…

skaityti toliau...

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (Šv. Velykos) – 2024

Viešpatie Jėzau Kristau, garbės Karaliau, paniekintas kančioje, didingas prisikėlime,

mirties ir pragaro nugalėtojau!
Tu per pranašus ir Šventąjį Raštą duotą pažadą šiandien, nugalėdamas mirtį, įvykdei

Todėl, beribiame džiaugsme skendėdami, tave prisikėlusį garbina bei išpažįsta dangaus dvasių pulkai ir visas pasaulis, o pragaro galybės tavęs bijo ir dreba
Mes patys, tavo nuolankūs tikintieji, tavo prisikėlimo vieningai švęsti gausiai susirinkę ir tavo bekraštę meilę prisiminę, nebesulaikome švento džiaugsmo ašarų
Maloniai pažvelk…

skaityti toliau...

SKAITYTI NAUJIENŲ ARCHYVĄ


REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt