2022 M. KOVO 25 – OJI

VIEŠPATIES  APREIŠKIMAS, iškilmės

 

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Marijai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi Sūnų, kuris bus vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi.“ Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį.“ Ir taip atėjus laikų pilnatvei, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo Vienatinis Dievo Sūnus Šventosios Dvasios veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi.

,,24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“

 

,,24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“  – atgailos pamaldos ir visą parą trūkstanti Švč. Sakramento adoracija.  Šią tradiciją 2014 m. įvedė popiežius Pranciškus, kviesdamas kad tokios pamaldos penktadienį ir šeštadienį prieš IV Gavėnios Sekmadienį būtų rengiamos visose pasaulio vyskupijose. Atgailos pamaldos – tai

pop. Pranciškaus įvesta naujovė.

Atgailos pamaldos, arba „24 valandos Viešpačiui“ yra skirtos susitaikymui su Viešpačiu, jo gailestingumo apmąstymui.

„Aš žvel­giu į jį, o Jis žvel­gia į ma­ne“

 

Maloniai kviečiame tikinčiuosius, 2022 m. kovo 25 d., prisijungti prie atgailos pamaldų ir Švč. Sakramento adoracijos skirta ,,24 VALANDOS VIEŠPAČIUI“ :

 

8.00 val. Bus išstatytas Šv. Sakramentas, t. y. prasidės adoracija.

10.00 val. aukojamos Šv. Mišios.

10.30 val. einamas Kryžiaus Kelias.

11.00 val. (po Kryžiaus kelio) giedami  ,,Kalvarijos kalnai“.

Po ,,Kalvarijos kalnų“  malda tyloje.

Melsis Kuršėnų mokyklų moksleiviai kartu su savo tikybos mokytojais.

18.00 val. prisijungsime prie popiežiaus Pranciškaus maldos, paaukojant Rusiją ir Ukrainą Nekalčiausiajai Marijos  Širdžiai (Novena yra paskelbta skelbime ,,MALDOS  9 – DIENIS“).

.

 

Kovo 26 d., šeštadienį, Švč. Sakramento adoracija tęsis iki 10.00 val. su Švč. Sakramentu palaiminimu ir 10.30 val. aukojamos Šv. Mišios.

 

Melskime, kad šis Paaukojimas būtų esminis lūžis karo eigoje, taikos atkūrime ir visame žmonijos atsivertime!

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt