VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS

Broliai! Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.  Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Kol 3, 1– 4

 

Šv. Velykos

Balandžio 9 d., Sekmadienis 

8.00 val. 

Prisikėlimo procesija, Šv. Mišios 

Kitos Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

 

 

 

2-OJI  ŠV. VELYKŲ  DIENA

Balandžio 10  d., pirmadienis

Šv. Mišios aukojamos  10.30 val.

 

Kristaus įvykis, Šv. Velykų slėpinys, yra mūsų tikėjimo, mūsų buvimo krikščionimis versmė, esmė ir pagrindas, kurį verta priimti, švęsti atvira širdimi.

Sveiki sulaukę Šv. Velykų!

Aleliuja, aleliuja, aleliuja!

 

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt