ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ – ŽOLINĖ

Ir pasirodė danguje didingas ženklas:
moteris, apsisiautusi saule,
po jos kojų mėnulis,
o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas.
(Apr 12, 1)

Marijos žemiškoji kelionė baigėsi pagerbimu, išaukštinimu, pašlovinimu…

        Galime sakyti, kad tai atitinka kiekvieno mūsų lūkesčius. Sakytume, mūsų prigimtyje yra įrašytas noras, kad mūsų geri darbai būtų pastebėti ir įvertinti. Kuo didesnis įvertinimas, tuo mes patys jaučiamės geriau. Galvojame – ir siekiame – būti išaukštintais dėl savo gabumų, sumanumo, atliktų didelių darbų.

         Jei taip būtų, tada Marija turėjo būti išaukštinta dėl to, kad ji tapo Jėzaus Motina. Kaip tik apie tai galvojo moteris, kurios šūksnis buvo užrašytas Evangelijoje: „Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo!“

 Žinome taip pat ir Jėzaus atsakymą: „Dar labiau palaiminti tie, kurio klauso Dievo žodžio ir jo laikosi“. Vadinasi, Švenčiausiosios Mergelės kilnumas slypi ne išorėje, o viduje, jos širdyje.

         Marija buvo paimta į dangų dėl savo nuolankumo. Ji pati savo giesmėje, šlovindama Dievą, sako: „Jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę“. Šis išsireiškimas leidžia mums suprasti Dievo Motinos nuolankumo paslaptį: ji džiaugiasi savo mažumu, kuris patraukė Dievo žvilgsnį, apdovanojo Ją malone.

         Šia prasme Marija yra panaši į Jėzų. Tiek Jėzuje, tiek Marijoje pilnai, be jokių išimčių, buvo įvykdytas dvasinis įstatymas: „Kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“. Nusižeminti – tai stoti Dievo valios akivaizdoje. Juos geriausiai išreiškia tiek Jėzaus žodžiai Alyvų sode: Tebūna ne mano, bet tavo valia“, ir Marijos angelui ištartasis :“ Tebūna man, kaip tu pasakei“.

         Per šį nusižeminimą buvo išgelbėtas pasaulis…

         Žmonės labai dažnai mėgsta save išaukštinti, pastaruoju metu netgi tvirtinama, kad be viso šito neįmanoma nieko pasiekti, atsieit, jei patys neparodysime, ką sugename, niekas kitas to nepastebės ir neįvertins. Kartais gali būti malonu jaustis žemės valdovais, tačiau istorija rodo, kad kvailas bet kokios savo galybės pervertinimas paprastai baigiasi skaudžiu nuopuoliu. Vertę žmogaus gyvenimui suteikia tik nuolankus Dievo plano priėmimas.

         Šiandien išaukštinta Marija, Dievo tarnaitė, tačiau ir šis išaukštinimas yra tolesnė jos tarnystė: ji ir danguje pažįsta žmonių gyvenimus, ir mus užtaria pas Viešpatį, lydėdama krikščioniškoje gyvenimo kelionėje.

         Mes džiaugiamės savo Motinos švente… Galbūt tai ir bus žingsnis į suvokimą, kad tikrasis džiaugsmas ateina tada, kai vertiname ne save, o kitus…

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS  GARBEI

 

2022 m. rugpjūčio 15 d., pirmadienį,

Šv. Mišios aukojamos  9.00  ir 10.30 val. 

Šiandien laiminami šių metų derliaus vaisiai, žolynai, gėlės.

Ateikime patys ir pakvieskime savo artimuosius,

draugus bei supančius mus žmones!

Visi esate labai laukiami ir Marijos mylimi!

 

REKVIZITAI:

 

KURŠĖNŲ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJA

Įmonės kodas: 190768627

Vydūno g. 2, LT-81183, Kuršėnai, Šiaulių raj.

KLEBONIJA, PARAPIJOS RAŠTINĖ

Dambrausko g. 5, LT-81184, Kuršėnai, Šiaulių raj.

Tel.: 8 41 581539

El. paštas: www.kursenuparapija.lt